Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Bryggjakten på Ven fortsätter

Länsstyrelsen slår ner på bryggor som byggts utan tillstånd på Ven. Riv, annars hotar vite.

Det är inte tillåtet att anlägga bryggor hur som helst. Det kan krävas dispens. Bilden på den här bryggliknande anläggningen togs i ett annat sammanhang än de som beskrivs i artikeln.Bild: Roland Bengtsson
Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har under åren kommit på flera olagligt byggda bryggor längs Vens stränder.
Att anlägga bryggor är i regel inte tillåtet eftersom de inskränker på strandskyddet. Det generella strandskyddet från 1975 på 100 meter gäller alla stränder. Därför får bryggor inte byggas utan dispens.
Förbudet gäller i vissa fall också bodar om de hindrar allmänhetens tillträde.
Däremot är det tillåtet att exempelvis reparera äldre bryggor, förutsatt de inte blir större än tidigare eller förändras utseendemässigt på annat sätt.
I två aktuella fall vill nu länsstyrelsen att nybyggda bryggor rivs.
Det var under en tillsyn gjord redan 2013 som länsstyrelsens inspektörer upptäckte olagliga bryggbyggen.
I det ena fallet hade det tidigare funnits en brygga på samma plats, men det hjälper inte. Har en brygga en gång varit försvunnen en längre tid är det inte tillåtet att anlägga en ny på samma plats.
Länsstyrelsen har jämfört med äldre flygfoton och konstaterat att åtminstone mellan 2004 och 2010 fanns ingen brygga på den platsen. Den nybyggda var dessutom större än den som funnits på platsen långt tidigare.
Så om den nya bryggan ska få vara kvar krävs dispens men någon sådan vill myndigheten inte ge.
Fallet har tidigare tagits upp i mark- och miljödomstolen som konstaterade att bryggan ska anses vara nybyggd och kräver dispens om den ska få vara kvar.
Även i det andra aktuella fallet har länsstyrelsen jämfört gamla och nya flygfoton. Där kunde myndigheten se att någon börjat påla för en brygga 2012.
Efter tillsynsbesöket 2013 lämnade de som står bakom bryggbygget in en dispensansökan men det sade länsstyrelsen nej till.
I båda fallen är är rivningsbesluten kopplade till ett vite om vardera 20 000 kronor. De ansvariga bakom bryggorna får sex månader på sig att riva dem. Länsstyrelsens beslut kan överklagas.
Gå till toppen