Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Fortfarande frågetecken kring stora koloniområden

En ny skola och förskola kommer att behöva byggas i området där de stora koloniområdena Brytstugan och Tornet ligger. Hur det påverkar kolonierna är inte klart.

Samtidigt som de blågröna nu lovar att flertalet koloniområden ska finnas kvar, så finns det frågetecken kring fler än Mejeriet, där odlingslotterna försvinner, och Tuppen på Miatorp, som ska förvandlas till bostadsområde och stadsodling.
Både Brytstugan och Tornet berörs av planerna på en ny skola och förskola väster om Filbornaskolan.
- De ligger inom utredningsområdet för den nya skola och förskolan, säger översiktsplanearkitekt Stina Pettersson.
Vad det innebär för de båda stora koloniområdena är ännu oklart. Men de blågröna partierna upplever att Brytstugan och Tornet ligger som en barriär i ett område för vilket man har stora planer.
- Det är det största sammanhängande koloniområdet i stan, säger Christian Orsing (M).
Men trots detta ska området inte vara hotat.
- Vi vill nu utreda ett större område från Barnens skog och in över allmänna ytor i Fredriksdals bostadsområde. Här hoppas vi att koloniområdena och en ny skola ska kunna samexistera.
- Men då måste vi göra koloniområdena allmänna. Öppna upp ytor så att vi får bort barriäreffekten, säger Christian Orsing.
Skulle några kolonilotter på Tornet och Brytstugan trots allt försvinna när skolan byggs så blir det bara marginellt enligt kommunalrådet Marcus Friberg (MP).
- Men det vet vi inte i dag, det kan bli noll eller det kan bli 40. Men om kolonilotter försvinner så ska det meddelas med god framförhållning och vi ska erbjuda ersättningslotter, säger han.
Förändringarna ligger dock längre fram i tid. I innerstan står en skola på Mejeritomten först i tur och sedan en vid Sundspärlan.
Men Socialdemokraterna vill inte medverka till att en ny skola inkräktar på kolonilotterna i Tornet och Brytstugan.
– Kolonierna ingår i öppenheten och valfriheten av en stad. De tillför väldigt stora värden för de människor det berör. Om staden för en dialog med invånarna i koloniområdena har vi inget emot det, men att ta så stora markytor som en F-9-skola kräver vid Tornet och Brytstugan är vi emot, säger Jan Björklund (S).
Ungefär detsamma säger Sverigedemokraterna:
– Vi har sett förmildrande omständigheter för att bygga skolor och sagt ja till att bygga på gamla Mejeritomten, men det räcker där. Något annat har vi inte tagit ställning till. Man behöver titta på fler lösningar på befintliga skolor, som att bygga fler våningar, tycker kommunalrådet Michael Rosenberg (SD).
På Mejeritomten, som nyligen köptes av Magnolia bostad, ska planläggningen för skola, förskola, bostäder, vård och grönstruktur igång snarast, utan att man inväntar Stadsplanen.
Då försvinner även odlingslotterna på Mejeriet, som ägs av kommunen.
- Området kommer att planeras i sin helhet och de gröna värdena blir en viktig del i planprocessen, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing (M).
Hur många bostäder det kan bli vill han inte säga i dag, men enligt stadsplanen kan det handla om cirka 800.
För drygt ett år sedan meddelande Liberalerna och dess kommunalråd Maria Winberg Nordström att de inte skulle gå med på att ta bort odlings- och kolonilotter på Fredriksdal. Nu menar hon att det finns en skillnad mellan odlingslotterna och kolonierna som gör att hon nu säger ja till det. Avtalen är mycket kortare för odlingslotter än för kolonier, bara ett år i taget.
- Det som har hänt under året är att barn i förskole- och skolåldern har ökat kraftigt. Nu har situationen blivit ytterligare ansträngd.Därför är vi positiva till Mejeriområdet. De som har odlingslotter där kommer att få ersättningslotter på annan plats, säger hon.
Tanken är att erbjuda dem nya odlingslotter på annan plats i kanten vid fruktodlingarna norr om Ragnvallagatan, där kommunen äger mark.
Tuppen beskrivs idag som ett rekreationsområde. Det handlar om odlingar på förorenad mark som ligger längs Planteringsvägen, mittemot Hedens idrottsplats. En markbit där Christian Orsing (M) ser en möjlighet att både få till förtätning och marksanering.
- Men det hänger på hur det går för kvarteret Kungsörnen söder om Tuppen. Där har industrier överklagat Helsingborgshems planer på förtätning, säger Christian Orsing.
Blir det stopp på Kungsörnen, riskerar man alltså att få överge bostadsplanerna för Tuppen.
När nu många koloniområden ska bevaras så kommer det att bli nya villkor. Kommunen har redan, med blandad framgång, skrivit in ökat öppethållande för allmänheten i avtalen med koloniföreningarna. Nu finns ett uppdrag att göra områdena, som ofta är instängslade, än mer öppna och samtidigt göra det möjligt för förskolor och andra publika verksamheter inne i områdena.
– De måste öppnas upp. Samtidigt måste man då öka tryggheten och det kan staden hjälpa till med, exempelvis belysning, säger Maria Winberg Nordström.
Gå till toppen