Min mening

Läsartext: Betygen anpassas för att alla ska behandlas lika

UHR kommer att följa betygsutvecklingen, skriver Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet.Bild: Jessica Gow/TT
Amanda Bengtsson skriver i HD den 13 december att hon känner sig orättvist behandlad som IB-elev i och med den nya så kallade meritvärderingen av utländska och internationella betyg.
Anpassningen beror på det nya betygssystemet som infördes i gymnasieskola 2011 med skalan A till F. Fler betygssteg infördes och det blev mycket svårare att få högsta betyg än vad det varit med skalan MVG till IG.
Under en övergångsperiod på tre år har vi haft en särskild kvot för alla som söker till högskolan med betyg från nya gymnasieskolan, så att alla kunnat söka på hyggligt likvärdiga villkor.
Nu när gruppen sökande med betyg från nya gymnasieskolan är tillräckligt stor för att stå på egna ben ska den tillfälliga kvoten bort, enligt ett regeringsbeslut från 2013. Alla ska söka i samma urvalsgrupp och det måste ske under så rättvisa och likvärdiga förutsättningar som möjligt. Och UHR har under två år kunnat samla statistik som visar hur de nya betygen fördelar sig.
UHR ska på regeringens uppdrag se till att olika grupper som söker till högskolan får konkurrera på så likvärdiga villkor som möjligt. Med oförändrad meritvärdering i samband med att den särskilda kvoten upphör i vår skulle den stora gruppen sökande med betyg från nya gymnasieskolan ha missgynnats kraftigt vid antagning till svensk högskola hösten 2017, jämfört med sökande med utländska gymnasiebetyg. Och det är på de mest attraktiva utbildningarna orättvisan skulle bli stor.
UHR har även tidigare fått frågan varför inte den tidigare betygsskalan IG-MVG också devalveras och får en omräkningsskala anpassad till den nya 6-gradiga skalan. I UHR:s ansvarsområde ingår att fatta beslut om hur utländska betyg och gamla svenska betyg i 1-5-skalan ska omräknas Regeringen har beslutat hur IG-MVG-skalan ska förhålla sig till 10-20-skalan som används vid beräkning av meritvärdet vid ansökan till högre utbildning. Omräkningsskalan framgår av högskoleförordningen.
Många har frågat varför UHR inte informerat om den här förändringen tidigare. Mitt svar är att vi i en remiss 2014-12-18 informerade bland andra föreningen för svenska IB-skolor (ASIB) om att meritvärderingen måste ändras inför höstantagningen 2017.
Även om färre IB-studenter nu får högsta meritvärde så kommer det inte bli svårare att antas till populära svenska högskoleutbildningar. Hur svårt det blir beror på vilka meritvärden behöriga sökande har. Eftersom studenter från den nya svenska gymnasieskolan, från Europaskolan och sökande med gymnasiebetyg från 26 länder bedöms på samma sätt kommer de med nuvarande beslut att konkurrera på likvärdiga villkor.
Vi förstår att studenter med betyg från IB-gymnasier, Europaskolan och den nya gymnasieskolan 2011 kan bli oroliga när reglerna ändrats inför hösten 2017. Men målet med de nya föreskrifterna är som sagt att alla sökande ska behandlas lika och få likvärdiga förutsättningar vid antagning och urval. UHR kommer att följa betygsutvecklingen och se till att balansen består mellan dessa grupper av sökande.
Lycka till med dina studier, Amanda!

Tuula Kuosmanen

avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet
Läs mer:Skriv på Min mening
Gå till toppen