Signerat

Tobias Lindberg: Tobias Lindberg: Vettigt paket i juletid.

Anna Kinberg Batra.Bild: Jonas Ekströmer/TT
Kring jul pockar mycket på uppmärksamheten. Kanske var det därför Moderaterna fick dåligt genomslag för onsdagens reformpaket för att stärka integrationen i kommunerna. Men det innehöll en hel del att ta fasta på efter helgerna.
Ta till exempel tanken för att underlätta boendesituationen som M-ledaren Anna Kinberg Batra presenterade vid en pressträff: Migrationsverkets lediga lägenheter för asylsökande borde – istället för att stå tomma – kunna användas av nyanlända, alltså personer som fått uppehållstillstånd. Hon föreslog även att nyanlända ska få bo kvar längre på asylboenden när det inte går att hitta lämplig bostad i anvisad kommun. Notan skulle i sådana fall kunna betalas av kommunen.
Syftet är att bryta den besynnerliga trenden där asylboenden avvecklas samtidigt som många kommuner har svårt att få fram bostäder. Att sova i idrottshallar är ingen bra start på tillvaron i Sverige, påpekar M.
Nog skulle det behövas mer pragmatism då det gäller bostäder. Och det låter också naturligt att förlänga etableringstiden från två till tre år för nyanlända med kort utbildningsbakgrund för att öka deras chanser till jobb.
Mer tveksamt är förslaget att ge kommuner möjlighet att ta över Arbetsförmedlingens ansvar för integrationsinsatser.
Visst kan kommuner få betala för Arbetsförmedlingens misslyckande i form av högre kostnader för försörjningsstöd. Viljan att lyckas med integrationen kan alltså vara stark på lokal nivå, men hur står det till med förmågan? Få kommuner lär, trots allt, kunna matcha Arbetsförmedlingens resurser och kunskaper på området. Det talar för att helhetsansvaret bör förbli där det är.
Men det hindrar inte att M:s reformpaket förtjänar mer uppmärksamhet. Flera av integrationsförslagen borde redan ha genomförts.
Gå till toppen