Min mening

Läsartext: Cyklister är bra kunder, de lägger mer pengar på restaurangbesök och nöjen

Vinsterna för den lokala ekonomin skulle vara stora om fler valde cykeln framför bilen.Bild: Sven-Erik Svensson
Vårt samhälle i allmänhet och kommunikationerna i synnerhet behöver öka andelen resor på cykel för att klara de utmaningar som miljöpåverkan och den ökande trängseln i storstäderna på sikt innebär. Satsningar i ett inledande skede kommer att återbetala sig genom bättre folkhälsa, renare miljö, bättre förutsättningar för näringsliv och turism samt en mer attraktiv kollektivtrafik. Det finns även positiva sociala dimensioner i och med att cykeln är ett relativt billigt transportfordon, vilket gör den tillgänglig för många. Inte minst är cykeln ett fantastiskt transportmedel för barn och ungdomar.
Något som ofta glöms bort i debatten är vad ökad cykling skulle kunna betyda för tillväxten. Vinsterna för den lokala ekonomin skulle vara stora om invånarna la mindre pengar på importerad bensin och mer på restauranger och nöjen. Cyklister är bra kunder. De handlar något mindre per tillfälle än vad bilister gör, men om man slår ut det per kvadratmeter så handlar cyklister mer. Ett perspektiv som blir viktigare och viktigare allt eftersom det bor fler människor i stadsmiljö. Att parkera en cykel tar nämligen mindre yta än att parkera en bil. En enda p-ruta för bil tar 25 kvadratmeter, inräknat yta för att svänga i och ur rutan.
Cykeln är i dag ett stort trafikslag. Var femte svensk cykelpendlar till jobbet eller skolan och trenden talar för att de bli fler. Man vet från experimentstäder i England att utbyggd infrastruktur för cykel har ett direkt samband med ökat cyklande. För att cykeln ska bli ett verkligt viktigt trafikslag i hela Sverige krävs centralt politiskt stöd och prioritering av cykelinfrastrukturinvesteringar.
Ny forskning från Lunds Universitet visar också att om du tar bilen istället för cykeln blir det sex gånger dyrare för dig och samhället tillsammans. En kilometer med bil kostar 0,5 euro och en kilometer med cykel kostar 0,08 euro när både samhällskostnader och privata kostnader räknas med. I studien så har kostnader för bland annat luftföroreningar, klimatförändringar, resväg, buller, vägslitage, hälsa och trängsel räknats in.
Cykeln är dessutom ett perfekt redskap för den så kallade vardagsmotionen, som är viktig för folkhälsans utveckling. Denna hälsovinst syns visserligen inte på kommunens investeringskonto för cykelbanor, utan på lägre sjukvårdskostnader och sjukfrånvaro, men ändå.
Svenska Cykelstäder tycker därför att det är dags att vi satsar tid men framförallt pengar på cykeln som transportmedel. Det kommer att löna sig genom bättre folkhälsa, miljö, tillgänglighet och en mer hållbar tillväxt.

Styrelsen Svenska Cykelstäder

Thomas Rödin (MP), Helsingborg, Henrik Oretorp (C), Halmstad, Emma Berginger (MP), Lund, Mikael Vilbaste (MP), Västerås, Moa Rasmusson (L), Sollentuna, Anders Samuelsson (C), Jönköping, Lenita Ericson (S), Luleå , Hanna-Victoria Mörck (V), Uppsala
Läs mer:Skriv på Min mening
Gå till toppen