Signerat

Tobias Lindberg: Tobias Lindberg: Statistiskt osäkert år

Donald Trump fick skäl att le.Bild: Matt Rourke
Statistiskt säkerställt. Efter 2016 har det uttrycket inte längre samma tyngd. Sammantaget tog opinionsmätningarna miste på folkviljan vid tre mycket uppmärksammade rundor vid valurnorna.
Det började med britternas folkomröstning om sitt fortsatta EU-medlemskap. Inför valdagen i juni pekade väljarundersökningarna på en majoritet för att stanna i EU. Sedan blev det som det blev och till våren väntas Storbritannien lämna sin formella utträdesansökan till Bryssel.
Än större blev förvåningen när rösterna räknats samman efter Colombias folkomröstning i höstas om ett fredsavtal mellan regeringen och Farcgerillan. Mätningarna visade omkring 20 procentenheters försprång för jasidan. Ändå vann nejsidan.
Sedan var det förstås det amerikanska presidentvalet där republikanen Donald Trump skulle vara nära nog chanslös, enligt undersökningarna. Om mindre än en månad svärs han likväl in som USA:s president.
2017 blir rimligtvis ett år då opinionsinstituten ägnar särskild möda åt att förfina sina metoder. Och då väljarna tar deras mätningar med en större nypa salt än förut.
Gå till toppen