Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Avstängd advokat missade att överklaga – Mohammed kan utvisas utan rättslig prövning

Det är ovanligt och extremt allvarligt. Men det hände Mohammed Ali Ebrahimi. Hans offentliga biträde överklagade inte utvisningsbeslutet i tid. Nu kan han skickas till Afghanistan utan att ha fått sitt fall prövat.

Nu kan Mohammed Ali Ebrahimi bara vänta på att bli kallad på ett nytt samtal av Migrationsverket.
18 augusti 2016 utesluts Mohammeds offentliga biträde ur Advokatsamfundet. Skälen är flera. I ett stort antal ärenden under flera år har Malmöadvokaten, enligt disciplinnämnden, misskött sina uppdrag både som god man och offentlig försvarare.
Beslutet, som innebär att han inte längre får kalla sig advokat, skickas ut till landets alla domstolar. Han får inte längre utses till offentlig försvarare i brottsmål utan särskilda skäl.
Men en stor uppdragsgivare behåller han: Migrationsverket. Myndigheten har utsett honom att föra den afghanska flyktingen Mohammed Ali Ebrahimis talan.
Precis som för tusentals andra unga afghaner börjar det med ett bakslag. Den 20 oktober får Mohammed veta att Migrationsverket skrivit upp hans ålder från sjutton till arton år och samtidigt beslutat att han ska utvisas till Afghanistan. Själv ifrågasätter han både beslutet och åldersuppskrivningen och bestämmer sig för att överklaga.
Det är en grundläggande mänskliga rättighet att få sitt fall prövat i domstol.
Läs också Tusentals barn görs vuxna utan bevis i det svenska asyllotteriet
Som stöd för att han verkligen är sjutton år hade han tänkt visa upp intyg som visar att han växt fem centimeter sedan han kom till Sverige hösten 2015.
Den 31 oktober träffar han sitt offentliga biträde för att diskutera överklagandet. Biträdet har redan fått beslutet och nu är det hans ansvar att skicka in överklagandet till Migrationsverket, senast tre veckor från det att beslutet meddelades.
Så blir det inte. Det dröjer tre veckor och fyra dagar innan ett ovanligt kortfattat överklagande – på mindre än en halv sida – når Migrationsverket. Då är det för sent.
Mohammed är ute och handlar mat med boendepersonalen när han får veta att överklagandet avvisats.
– Jag satte mig ner och höll på att svimma, sedan minns jag inget mer. Det bara svartnade, säger han.
"Det är inte rättvist att hans liv ska ligga i händerna på ett oansvarigt biträde", vädjar hans tidigare gode man kort därpå till migrationsdomstolen. Men domstolen konstaterar att överklagandet kom in för sent och att "Migrationsverket därför haft fog för sitt beslut att avvisa ärendet".
Biträdets miss innebär i praktiken att Mohammed accepterat Migrationsverkets utvisningbeslut. När som helst kan han kallas till ett återvändandesamtal. Vägrar han kan ärendet lämnas över till gränspolisen som då kan genomföra utvisningen med tvång.
– Jag har jobbat som god man i trettio år men aldrig varit med om nåt liknande, säger Parwin Carami, som tog över som god man i mitten av december.
Det kan dock finnas en utväg, upplyser Maarit Blomgren. Hon är advokat och har erbjudit sig att försöka reda ut situationen.
– Det finns en möjlighet att ansöka om att återställa försutten tid i kammarrätten och beviljas det kan målet öppnas igen. Men då måste det finnas en väldigt stark och bra förklaring till att överklagandet inte skickades in i tid, säger hon.
Mohammed Ali Ebrahimi får råd av advokaten Maarit Blomgren, men hans möjligheter till ny prövning är små.
– Detta är en extremt ovanlig situation, men jag vet att allvarlig sjukdom kan vara ett skäl till att försutten tid beviljas.
Ett dilemma är att det bara är det offentliga biträdet som kan förklara varför överklagandet inte kom in i tid. Och han har inga klara besked. Till Maarit Blomgren uppger han strul med posten. Till Sydsvenskan säger han något helt annat:
– Det var på det sättet att jag fanns nere på Österlen, det var på det sättet jag fanns inte där och då. Med all respekt för ... det blev ju så. Jag hade en stroke. Är du med mig?
Fick du en stroke innan överklagandet skulle skickas in?
– Ja. Och jag var inte överhuvudtaget där.
Mer än så hinner han säga innan en kvinna som presenterar sig som firmans administratör tar luren. Hon hävdar först att överklagandet inte alls kom in för sent och säger sedan att allt är utrett med Migrationsverket. När Sydsvenskan läser högt ur avvisningsbeslutet hotar hon att stämma Mohammeds gode man för att hon visat upp "sekretessbelagda handlingar".
Sedan trycker hon bort samtalet.
Om biträdet kan visa upp ett läkarintyg som styrker hans förklaring ökar Mohammeds chanser att få en ny prövning. Sydsvenskan ställer frågan i ett mejl men får inget svar.
Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, är förvånad över att Migrationsverket fortsatt att anlita den avstängda advokaten.
– Det förvånar mig att de har kvar honom, faktiskt, säger hon.
Även hon bedömer att det är svårt att få beviljat återställande av försutten tid.
– Det är väldigt svårt, det är ju därför det är så allvarligt.
Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, menar att asylsprocessen många gånger är rättsosäker.Bild: ULF PALM / TT
Anne Ramberg poängterar att Advokatsamfundet har ett bra samarbete med Migrationsverket men hon är kritisk till att rättssäkerheten i asylprocessen ofta brister.
– Man kan ifrågasätta rättstillämpningen när man på absolut inga grunder alls skriver upp åldern. Att man inte betalar ombuden gagnar inte heller rättssäkerheten. Att man dessutom har så enormt långa handläggningstider är också ett väldigt stort bekymmer.
Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket, beklagar det inträffade.
– Vi ser oerhört allvarligt på detta, säger han.
Varför fortsätter ni att anlita en jurist som är utesluten ur Advokatsamfundet?
– Jag kan inte svara på det på rak arm. Vi försöker fånga upp uppgifter om misskötsamhet och vi har rutiner för att fånga upp när Advokatsamfundet utesluter någon, men exakt hur de rutinerna ser ut får de som förordnar biträden svara på.
I ett mejl tillägger han senare att Migrationsverkets möjligheter att bedöma kvalitetsbrister hos biträden numera är "mycket begränsad". Tidigare hade verket en svart lista över biträden som misskött sitt arbete, men efter kritik från JO har den plockats bort.
Det enda Mohammed Ali Ebrahimi kan gör nu är att vänta, och hoppas att det dröjer innan han kallas till återvändandesamtal på Migrationsverket.
– Jag hoppas att biträdet har en bra anledning. Annars förstår jag inte hur det här kan hända, säger han.
Gå till toppen