Nyheter

Är SVT på väg att bli ett matriarkat som inte bryr sig om gräsrötterna?

Katarina Hulting, Marie Lehmann, Yvette Hermundstad och Hanna Stjärne.
Kvinnoinslaget i tv-rutan är markant. I Sportspegeln häromdagen såg vi tre kvinnliga kommentarer. Kvinnliga programledare ser vi alltfler av. Ser vi Sveriges Television i allt snabbare takt förvandlas till ett matriarkat och en tummelplats för minoritetsgrupper? Undertecknad har inget problem med detta men det finns anledning att som tittare och licensbetalare ställa frågan.
SVT vill gärna framstå som framåtsträvande och agerar på ett sofistikerat sätt. Som om det stora medieföretag SVT utgör skulle sätta normerna i det samhälle vi "alla" lever. Så också vi gräsrötter. Gräsrötterna betalar, men både dom och deras röst hålls utanför rutan. Nämnas skall att Sveriges Radio ett antal gånger i veckan låter gräsrötterna få en röst i Ring P1. Ska vi kalla det, om en i mycket begränsad omfattning, en "insändarsida" vilken vi helt saknar i licensbetalarnas SVT.
Det slutna rum SVT förefaller vara, utöver det som skimrar förbi på tv-skärmen, behöver öppnas upp. Den som via mejl försökt nå ansvariga chefer kan inte förvänta sig några svar. Vd Hanna Stjärne och andra "direktörer" i företagsledningen tycks inte prioritera någon kontakt med de licensbetalare som betalar deras löner. Frågan hur dessa ansvariga förvaltar våra licensmedel är i högsta grad berättigad.
I bakgrunden har vi de så viktiga lokaltidningarna som nu brottas med allvarliga ekonomiska problem. Ska vi från de allmännas sida satsa mer på det viktiga demokratiska forum tidningar utgör? Detta kan ske på bekostnad av SVT och då också leda till att bryta deras dominerande ställning. Att lokala tidningar och särskilt papperstidningar med sin närhet till det vardagliga livet, har en särskilt plats i undertecknads hjärta må förlåtas en jordnära något till åren kommen man!
Vi har i blixtbelysning sett stora medieföretag utgörande den så kallade tredje statsmakten överraskas av det som rör sig på gräsrotsnivå. Behöver undertecknad nämna Brexit, Donald Trump och för att ta ett exempel från den egna sandlådan Sverigedemokraterna och deras framgångar. Kära SVT måhända är ni i alltför hög grad en del av ett etablissemang, som i många stycken är fysiskt lokaliserat till Stockholm?
Vi talade i början om ett SVT som är på väg att förvandlas till ett matriarkat. Må så vara, men sök icke allenast svaren uppe i maktens boningar framför tyckande makthavare och kändisar! Vässa pennan, fatta A5-blocket och stig ner i folkdjupet! Möt gräsrötterna och ta del av de unika erfarenheter var och en av oss besitter!

Ronny Larsson

Ronny Larsson, 76 år, grundare av Hässleholmspartiet Folkets väl, men numera politiskt oberoende skribent som önskar att alla, speciellt politiker, tog större del av Sokrates filosofiska samtal kring åldrande, kärlek, den rättrådiga människan och i förlängningen den rättrådiga staten.
Gå till toppen