Klippan

Drogpåverkad sjuksköterska skickades hem

En sjuksköterska på en mindre ort i NV-Skåne har av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ålagts att följa en treårig prövotidsplan. Anledningen är att sköterskan vid två tillfällen varit så drogpåverkad på sitt arbete att arbetskamrater tvingats ta hand om henne.

Inspektionen för vård och omsorg fick under året in två anmälningar rörande en sjuksköterska som varit drogpåverkad på sin arbetsplats.
Vid det första tillfället, i början av februari 2016, fann arbetskamrater till sköterskan henne medvetslös på en toalett. Arbetsgivaren beslutade att sköterskan skulle genomgå ett drogtest som visade positivt för morfin och klonazepam, vilka båda är narkotikaklassade.
I slutet av samma månad konstaterade personal att sköterskan betedde sig underligt. Hon uppfattades som påverkad och togs ur tjänst. Ett drogtest togs som visade positivt resultat för bland annat benzodiazepin och opiater.
En anhörig tillkallades för att köra sköterskan hem. Väl hemma hos sköterskan hittades mediciner som föreskrivits en patient i kommunen där sjuksköterskan arbetar.
I samtal med IVO har sköterskan berättat att hon känt sig stressad och mått psykiskt dåligt på grund av sin arbetssituation. Hon har då vid flera tillfällen under de senaste två åren tillskansat sig olika medicinska preparat på olagligt sätt.
IVO anmälde sjuksköterskan för Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd eftersom hon på grund av sina problem inte kan sköta sitt arbete på ett korrekt sätt och även riskerade vara en fara för patientsäkerheten.
Ansvarsnämnden har nu beslutat att sköterskan ska undergå en prövotid på tre år. Detta innebär bland annat att hon ska genomgå en behandlingsplan och stå i regelbunden kontakt med IVO.
Sjuksköterskan har sedan anmälningarna gjorts skaffat professionell hjälp för sina problem.
Gå till toppen