Höganäs

Här ska det byggas under 2017

Bostäder i Folkparken och på Sjöcronaområdet. Renoverad ishall i Jonstorp. Dessutom går startskottet för Vikenskolans förvandling. Under 2017 kommer det att byggas mycket runt om i Kullabygden.

Marken i Folkparken och Julivallen har under hösten förberetts för att bli ett nytt bostadsområde. Här på parkeringen mot Långarödsvägen ska det första huset börja byggas.Bild: Anders Malmberg
Flera stora bostadsprojekt ligger i startgroparna inför 2017.
Under hösten har markarbetena i Folkparken/Julivallen varit i full gång. Först ut för byggstart är Höganäshem. Redan i februari, mars hoppas vd Jesper Månsson på att entreprenören NCC ska kunna ta första spadtaget för det första flerfamiljshuset med 51 lägenheter
I Folkparken ska Mariastaden bygga 29 radhus av olika slag i två och tre plan.Bild: Mariastaden projekt
Exploatörerna Riksbyggen, Mariastaden och GBJ Bygg planerar också för byggstart under året.
– Vi får tillträde till marken under hösten. Förhoppningen är att bygget ska vara i gång innan jul, säger Per Sandberg, projektutvecklare hos GBJ Bygg.
När det är färdigt ska området rymma 240 nya bostäder, som ska växa fram i etapper under flera år.
Nästa stora nya bostadsområde är Sjöcrona. Entreprenaden för gator och VA ska bli klar under vintern och byggstart för bostäderna är planerad till våren och sommaren 2017.
Sjöcrona förskola har också rivits och en ny byggs redan nu.
– Man började i september att riva den gamla förskolan, och har gjort grundläggningsarbete. Vi ska börja med stommen i januari, säger kommunens byggprojektledare Daniel Svanberg.
På grund av dåliga markförutsättningar har man varit tvungen att påla.
– Tanken är att bygget ska bli färdigt vid nästa årsskifte.
Totalt blir prislappen för nya Vikenskolan 300 miljoner.Bild: Arkitektlaget
Totalt finns investeringar för 172 miljoner i kommunens budget för 2017. Sjöcrona förskola är en av de tunga investeringarna, precis som en ny skola och förskola i Viken och ishall i Jonstorp.
– Det är mycket som händer, det har aldrig varit så mycket som det är nu. Vikenskolan är kommunens största investering någonsin, säger Daniel Svanberg.
Vikens nya skola ska stå klar 2020/-21. Redan i början av 2017 påbörjas de första markarbetena. Till våren ska en parkeringsplats anläggas, och nya paviljonger med tillfälliga klassrum ska på plats. Under sommaren påbörjas rivningen av knappt halva skolan.
"Det är mycket som händer, det har aldrig varit så mycket som det är nu", säger byggprojektledare Daniel Svanberg. ARKIVBILDBild: Emelie Malmros
En ny förskola ska ersätta nuvarande Norra Hage i Viken. Förskolebygget är tänkt att börja i augusti, september om allt går som planerat.
Fler bostadsprojekt är på gång runt om i kommunen.
Vid Odengatan i Höganäs ska Veidekke bygga 24 radhus på den gamla banvallen norr om Eric Ruuthsparken. Bygget är planerat att dra i gång under våren.
Vid Odengatan ska 24 radhus byggas.Bild: Veidekke bostad
I Viken tar ett nytt Boklok-område, Parklycka, form i anslutning till Backalyckan. Under 2017 är tanken att de första 16 husen ska byggas klara.
I närheten ska också Götenehus bygga nya bostäderi form av radhus, parhus och fristående hus. Bygget av deras 21 lägenheter på Hylleblomsvägen ska också komma i gång under 2017.
Byggplaner på Hylleblomsvägen.Bild: Götenehus
Nya detaljplaner som rymmer många bostäder är också under framtagande.
I kvarteret Flora i centrala Höganäs är planen att bygga 50 bostäder i ett femvåningshus vid Arnbergs plats. Om allt går som planerat och detaljplanen klubbas under året har exploatören Florafastigheter som mål att börja bygga under 2017.
På den omstridda Potatisåkern i Viken är förslaget 90 bostäder i radhus och två flerbostadshus med upp till 4,5 våningar. Målet är att detaljplanen ska antas innan sommaren, men när det kan bli byggstart är oklart.
– Det har varit så många turer. Vi måste invänta att alla är överens, allt hänger på att detaljplanen kommer vidare säger, Tony Petäjä, projektutvecklare hos exploatören Veidekke.
Ishallen i Jonstorp ska bland annat få ny läktare, nya omklädningsrum och ny cafeteria.
– Arbetet kommer nu att handlas upp och utföras medan hockeyn ligger nere under sommaren och fortsätta in på hösten, säger Daniel Svanberg.
I Höganäs ska ett sporthotell byggas under året. Marcus Petersson och Peter Wittander, med företaget Sport Lodge i Höganäs, ska bygga en anläggning som också rymmer nya lokaler åt Friskis och Svettis.
Korsningen Bagerigatan/Storgatan ska byggas om. ARKIVBILDBild: Emelie Malmros
Kvarteren öster om Triangelplatsen i centrala Höganäs ska också förvandlas. Steg ett är att se över trafikstrukturen, öppna upp Bagerigatan och bygga om korsningen mot Storgatan. Förhoppningen är att det ska vara genomfört redan till sommaren.
Gå till toppen