Helsingborg

Trångt på Järnvägsgatan den närmsta månaden

I januari grävs Järnvägsgatan och Tågagatan upp samtidigt som Mariatorget får nytt utseende.

Det kommer att vara trångt och enfiligt på vissa delar av Järnvägsgatan under ungefär en månad. Det är rör för fjärrkyla som ska grävas ned.Bild: Sven-Erik Svensson
Under hösten har flera centralt placerade vägarbeten sinkat trafiken. Värst har det kanske varit kring Helsingborgs lasarett. Där är dock arbetena nu klara även om de fortsätter norrut på Bergaliden under hela våren.
Men det är långt ifrån slut på vägarbeten i centrala Helsingborg för det. Störst påverkan får kanske det faktum att Öresundskraft från den tionde januari ska gräva upp Järnvägsgatan för fjärrkyla. Arbetena kommer att pågå ungefär en månad och det blir bland annat svårt att parkera på Järnvägsgatan mellan Trädgårdsgatan och Prästgatan.
Arbetena kommer att påverka framkomligheten i både norr- och södergående riktning.Bild: Sven-Erik Svensson
Det mesta grävningsarbetet kommer att ske på den östra sidan av gatan men också på den västra i Prästgatans förlängning vid Knutpunkten.
På Tågagatan startar kommunen och NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, ett arbete den nionde januari. I Korsningen mot Pålsgatan och Persgatan ska vägen höjas som en trafiksäkerhetsåtgärd och samtidigt passar NSVA på att byta ut gamla ledningar i gatan. Här är slutdatumet satt till den siste februari.
Samtidigt som de båda arbetena pågår ska också den andra delen av den gigantiska laddsladden som ska förse de nya batteridrivna färjorna med ström grävas ned från Lilla Bergaliden och ned till hamnen.
Grävningarna görs i Prästgatan och Södra Strandgatan vilket gör att de passerar mitt i centrala stan. Det arbetet ska vara klart i maj månad.
Också på Råå blir det stökigt under våren när Rååvägen ska få ny beläggning. Det arbeter startar också nu i början av januari men ska vara klart i juni enligt planerna.
Ytterligare information om var det grävs i Helsingborg just nu finns i kartan.
Gå till toppen