Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Våga förändra ett typiskt miljonprogramsområde."

Målet är att Karlslund ska bli ett nationellt föredöme, skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, och Kenneth Håkansson, styrelseordförande i Landskronahem.

Under natten till den 28 december bröt en stor brand ut på Pilängstorget i Karlslundsområdet.Bild: Patrick Persson
Storbranden på Karlslundsområdet i Landskrona efter jul var en förfärlig händelse. Någons livsverk gick bokstavligen upp i rök. Människor har berövats jobb och inkomst. De som bor i området går nu miste om viktig service. Många känner sig otrygga och rädda. Polisen misstänker att brandenvar anlagd. Är det så måste de ansvariga gripas, dömas och straffas.
Pilängstorgets affärscentrum är totalförstört. Flera affärer och en aktivitetslokal gick förlorade i branden. Det gjorde att viktiga affärs- och samhällsfunktioner försvann från Karlslund. Att polisen rubricerar händelsen som grov mordbrand understryker behovet av förändring av området.
Under 2017 startar Landskrona stad tillsammans med andra aktörer ett omfattande arbete för att förändra området till det bättre.
Karlslund präglas av miljonprogrammets storskaliga stadsbyggnadstänkande. Segregation, socioekonomisk problematik och kriminalitet är utmärkande drag. Andelen förvärvsarbetande är under 50 procent och i vissa delområden så låg som 30 procent. Följaktligen är inkomsterna väsentligt lägre än i många andra delar av Landskrona. Utbildningsnivån är också låg. Polisen har identifierat ett av Karlslunds delområden, Koppargården, som speciellt utsatt när det gäller kriminalitet. Våldshandlingar, upplopp, narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet påverkar dem som bor i Karlslund både direkt och indirekt.
Genom åren har otaliga kostsamma projekt genomförts i Karlslundsområdet. De långsiktiga effekterna har lyst med sin frånvaro. Problemen har funnits kvar när insatserna avslutats. Anledningen är att ett strukturellt angreppssätt saknats – insatserna har inriktats på symptom snarare än på bakomliggande problem. Vi ändrar nu på det med ett tydligt strukturerat arbete inriktat på att förändra områdets grundläggande problematik.
Karlslund ska genomgå samma förändring som centrala Landskrona och stadens östra delar. Målet är att stadsdelen ska bli ett nationellt föredöme när det gäller att förändra ett miljonprogramsområde. Arbetet bygger på fem huvudpunkter:
1. Karlslund ska öppnas upp. Stadsdelen ska vända sig utåt och vara en del av övriga Landskrona, inte sluten som idag. En ny stadsgata mot söder och väster börjar byggas under året. Detta sker samtidigt som en upprustning påbörjas. Förändringen av bostäderna sker genom att andra upplåtelseformer skapas och att olika hustyper blandas.
2. Tryggheten och säkerheten ska öka. Kriminalitet får inte accepteras. Polisen måste vara på plats och arbeta effektivt.
3. Bostads- och äganderätter ska tillföras. Ett område med blandade upplåtelseformer har bäst förutsättning att bli socialt hållbart, intressera nya människor som vill bo i Karlslund och ge möjlighet till att flytta inom området.
4. Ett nytt levande stadsdelscentrum ska skapas. Butiker ska finnas i området.
5. Idrottsplatsen och Karlslundsparken ska utvecklas till positiva magneter för hela Landskrona och knytas samman med Karlslund genom nya vägar.
Parallellt med ovanstående strukturella satsningar ska arbetet med att höja resultaten i skolorna och att sänka bidragsberoendet fortsätta. Tydliga krav och motprestation för socialbidrag ska gälla. Målet är att inte någon människa som är frisk ska kunna leva på bidrag. Det är särskilt angeläget i ett område där utanförskapet är så påtagligt som i Karlslund.
Ett arbete med så höga ambitioner som vi har kräver stora och uthålliga resurser. En del av Landskronahems lägenheter har redan sålts till privata fastighetsägare, därigenom har den ekonomiska grunden för omvandlingen lagts.
För att förverkliga våra planer behövs ett långsiktigt samarbete med alla som verkar i Karlslundsområdet. Vi kommer att söka nya samarbetspartners som vill och vågar anta utmaningen att i grunden förändra ett typiskt miljonprogramsområde.
Vi är fast beslutna att vända utvecklingen. De som bor i Karlslundsområdet har samma rätt som alla andra att känna trygghet.
Även i Karlslundsområdet ska invånarna kunna känna tillförsikt inför framtiden. Motsatsen känner vi alltför väl till – fortsatt bidragsberoende, kriminalitet och utanförskap.

Torkild Strandberg

Kenneth Håkansson

Torkild Strandberg (L) är kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.
Kenneth Håkansson är styrelseordförande i Landskronahem.
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen