Höganäs

Näringslivsutvecklare: Vi förenklar för företagen utan att skapa gräddfiler

Höganäs kommun lägger sig vinn om att göra det enkelt för företagare att etablera sig på orten, bland annat genom en företagslots.

Peter Nyström, Näringslivsutecklare i Höganäs.Bild: Michael Hansson
– Är det något som måste justeras, så är det ju bra att det görs så tidigt som möjligt. Vi försöker förenkla för företagen så mycket det går, säger PeterNyström, näringslivsutvecklare på Högans kommun.
Den som provat vet att det ibland kan vara svårt att få igenom bygglov och annat. Det är också tillstånd av andra slag som måste skaffas innan verksamheten kan starta. I vissa fall kan regelverken uppfattas som trösklar eller flaskhalsar svåra att tränga förbi.
Höganäs kommun har, liksom flera andra kommuner, en företagslots för att guida den blivande företagaren genom de regelverk som gäller. Lotsen samlar tjänstemän från olika kommunala instanser som under ett informellt möte svarar på vilka tillstånd som krävs och hur affärsidén enklast omsätts i verkligheten. I praktiken gäller det för kommunen att synliggöra vilka utmaningar företagaren kan ställas inför. Några beslut fattas inte på mötet, men oftast finns alla de tjänstemän närvarande som berörs av en företagsstart i kommunen.
I kommunens arbete med företagen deltar Arbetsförmedlingen. Sedan något år samarbetar man mycket tätt med kommunens arbetslivsenhet. Nyetableringar och sysselsättningsbehov tillhör den information som kommunen delar med Arbetsförmedlingen på orten.
Jana Dusenberg på nystartade Höganäs Goda (se artikeln här intill) har närmast översvallande upplevelser av kommunens arbeta med etableringen.
Kommunens näringslivsutvecklare, Peter Nyström, tycker att hennes intryck är glädjande. Han tillbakavisar dock att det på något sätt skulle handla om någon gräddfil för företagare.
Ni gör det inte för enkelt för företagarna genom att töja lite på reglerna?
– Nej, det gör vi definitivt inte. Lagen gäller för alla. Det är det klara och tydligt svaret. När vi förenklar administrationen för företagen är det något som kommer alla till del. Även privatpersoner.
Så alla – företagare och privatpersoner – behandlas lika i kontakten med kommunen?
– Ja. Vi har inga genvägar för företagen.
Läs alla artiklar om: Nyföretagande i Höganäs
Gå till toppen