Svalöv

Nu är det bestämt – sista BT Kemi-området ska saneras

Under 2019 ska ytterligare 53 000 ton giftiga jordmassor och betong grävas upp på det gamla BT Kemi-området. Därefter är arbetet med att sanera det klart. Men en del gifter kommer att finnas kvar.

Bilden togs för tio år sedan i samband med att BT Kemis norra område skulle saneras. Nu är de inblandade parterna överens om att även det södra området ska saneras.Bild: Roland Bengtsson
I mitten av 1970-talet briserade BT Kemi-skandalen i Teckomatorp. Företaget, som tillverkade växtgifter, hade låtit gräva ner hundratals tunnor med gift på sitt företagsområde. Tunnorna läckte och förgiftade mark och vattendrag – men företaget nekade länge till att ligga bakom.
Miljöskandalen blev den värsta i Sveriges historia.
Saneringen av det norra området, där gifttunnorna hade grävts ner, avslutades 2009. Numera är det ett strövområde med bland annat en damm och har fått namnet Vallarna.
Nu har ett slutligt beslut tagits om att även området söder om järnvägen ska saneras.
På det södra området låg BT Kemis fabriksbyggnader, som tidigare varit ett sockerbruk. De revs 1979. Under marken finns däremot de gamla betsvämmorna, betongdiken som BT Kemi använde som dumpningplats för gifter, kvar.
Undersökningar har visat att det södra området, ungefär lika stort som det norra, är lika.
Naturvårdsverket, länsstyrelsen och projektgruppen BT Kemi Efterbehandling är nu överens om att även det ska saneras.
Flera alternativ har övervägts, bland annat att låta marken vara. Så blir det alltså inte.
Saneringen av området kommer att ske på i stort sett samma sätt som det norra. Jord och betong ska grävas upp, totalt handlar det om 53 000 ton massor ner till som mest sex meter.
Massorna ska sedan tas om hand. Hur blir upp till dem som får saneringsuppdraget. Med saneringen försvinner 80 procent av gifterna på området.
Bild: Krister Cronqvist
Resten då?
– Resten får ligga kvar i marken. Riskerna har vägts mot vad det skulle kosta att sanera. Det är så med många saneringar – man gräver inte bort allt, helt enkelt för att det skulle bli för dyrt. Den lilla föroreningen som blir kvar påverkar inte markmiljön, Braån eller människors hälsa, säger David Bohgard, projektledare på BT Kemi Efterbehandling.
Så det finns ingen anledning för Teckomatorpsborna att vara oroliga för de gifter som kommer att finnas kvar?
– Nej, absolut inte.
Under saneringsarbetet kommer Teckomatorpsborna att märka av arbetet genom ökad trafik – och att det kommer att lukta.
Att det dröjer ända till 2019 innan saneringen påbörjas förklarar David Bohgard med att upphandling ska göras och att det tar tid innan Naturvårdsverket kan besluta om bidrag.
Efter saneringen, som beräknas ta ett halvår, ska marken återställas och, precis som det norra området, bli ett strövområde.
Därmed ska Teckomatorp kunna lägga miljöskandalen bakom sig.
Saneringen av det södra området uppskattas att kosta 170 miljoner kronor. Staten genom Naturvårdsverket står liksom tidigare för kostnaderna.
Totalt kommer saneringen av hela BT Kemi-området att ha kostat skattebetalarna uppskattningsvis en halv miljard kronor.
Svalövs kommun hoppas sedan att giftstämpeln på Teckomatorp kan suddas bort.
1977 – tunnor med gift har grävts upp.Bild: Hans Runesson
1979 jämnades BT Kemis fabriksbyggnad med marken. Men forfarande är inte omnrådet sanerat.Bild: Tommy Bernqvist
Bybornas protester hjälpte till slut. Tillverkningen av växtgifter stoppades och 1977 gick BT Kemi i konkurs.Bild: Hans Runesson
Gå till toppen