Landskrona

Läsartext: Vi hade 14 olika hemtjänstpersonal på en vecka

Vad har hänt inom den kommunala hemtjänsten i Landskrona? I varje fall i vad avser gruppen Fröjdenborg/Larvi råder kaos eller förvirring av något slag. Många vårdtagare är ytterst besvikna över alla personalbyten, vilket har skapat oro, otrivsel och inte minst otrygghet.
Alltför många nya ansikten kan kännas kränkande för integriteten. För egen del har vi, som också har hemtjänst under en veckas tid redan besökts av 14 olika personer. Under 2016 besöktes vi av 63 olika personer.
Det är hänsynslöst och långt ifrån något som kan accepteras av någon gammal människa.
Vi själva har vid några tillfällen kunnat etablera en mycket fin kontakt med några av personalen under upp till två års tid, men därefter har man från lednings sida flyttat dessa till andra stadsdelar för att därefter ersätta dem med mindre äldrevårderfarna personer, med kanske endast några veckors erfarenhet. De har inte ens t ex kunnat byta en blåsa till en kateter eller på ett godtagbart sätt ta på ett par stödstrumpor på någon vårdtagare. Det handlar alltså om gamla människor och inte om maskiner.
Det är givetvis känsligt att släppa in okända människor i sitt hem och bland annat få hjälp med det mest intima. Därför är kontinuiteten synnerligen viktig. Det måste ovillkorligen finnas en liten men stabil krets av hemtjänstpersonal kring den äldre människan, så att de får en chans att lära känna varandra och bygga upp ett förtroende. Så vill säkerligen de flesta äldre som har hemvård ha det fortsättningsvis, även jag själv och min hustru.
Några önskemål och krav kan man väl ha om man nu som jag och min hustru betalar en omsorgsavgift på 48 000 kronor per år.
Roland Klintman
F d social distriktschef, nu vårdtagare
Insändarskribenten Roland Klintman.Bild: Mats Roslund
Gå till toppen