Landskrona

Funktionshindrad får rätt till bostad – men beslutet överklagas

En psykiskt funktionshindrad man fick i förvaltningsrätten rätt till en bostad med särskild service. Men omsorgsnämnden överklagar.

Mannen, i 60-årsåldern, har en längre tid bott på ett korttidsboende men ansökte hos omsorgsnämnden om en bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Men ansökan avslogs. Nämnden menade att mannen klarar sig rätt bra utan hjälp. Han kan äta och dricka utan hjälp och är självständig vad gäller att klä på sig, den egna hygienen och att kommunicera.
Dessutom menade nämnden i sin utredning att han, om han blev uppmanad, klarar även annat. Visserligen har han ett varaktigt psykiskt funktionshinder men det finns inget behov av omfattande stöd och service.
Mannen hade dessutom ansökt om samma sak ett par år tidigare och fått avslag. Hans funktionshinder har inte försämrats påtaligt sedan dess. Nämnden höll fast vid att han inte tillhör den så kallade personkretsen, alltså de som har rätt till LSS-insatsen.
Beslutet överklagades av mannen och i flera utlåtanden, bland annat från läkare, socionom, arbetsterapeut, intygades att mannen har stora svårigheter med bland annat toalettbesök, att äta, hushållssysslor, ta kontakt och så vidare. En överläkare intygade att det korttidsboende Landskronabon bor på inte är anpassat för hans behov – tvärtom gör boendet att han blir allt sämre.
Förvaltningsrätten, vars dom kom i december, menade att Landskronabons funktionshinder är stort och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Behovet av stöd och service är därför omfattande och domstolen slog också fast att han har rätt till insatser.
Omsorgsnämnden tycker dock fortfarande att mannen inte har rätt till det särskilda boendet och överklagar nu till kammarrätten. Nämnden menar bland annat att uppgifterna om mannens behov är motstridiga att det inte finns tillräckligt stöd för att han skulle tillhöra personkretsen.
Nu blir det kammarrätten som får avgöra fallet.
Gå till toppen