Höganäs

Miljonavtal om Kullaberg klart: Tre reservat blir ett – och kan bli nationalpark

Kullaberg ska bli ett enda stort naturreservat. För 40 miljoner löser staten in Krapperupsstiftelsens rätt att bruka skogen på östra Kullaberg för all framtid. En förhoppning på sikt är att Kullaberg ska kunna bli nationalpark.

Ett avtal mellan Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen och länsstyrelsen är nu klart.
Det innebär att stiftelsen, som är markägare, slutar med skogsbruk i området på östra Kullaberg. Det innebär också att tre naturreservat kan slås ihop till ett, med gemensamma regler.
Naturvårdsverket har godkänt avtalet och kommer att betala så kallad intrångsersättning som landar på runt 40 miljoner kronor.
– Vi löser in all skog, både växande och för all framtid, säger Per-Magnus Åhrén, chef för länsstyrelsens naturskyddsenhet.
Målet är att skogen ska få utvecklas fritt.
– Det blir en kontinuerlig chans för skogen att föryngra sig själv. Träden får nå maximal ålder, 300 eller 400 år. Sedan får de bli död ved till gagn för fågelarter, lavar, mossor och svampar. Det är väldigt positivt, en fantastisk möjlighet för skogen att utvecklas på östra Kullaberg.
Läs mer:Nya regler på gång för naturreservatets besökare
Tanken är att avveckla bestånden av planterad gran, och ersätta med ädelllövskog som bok, ek, ask och alm.
– På sikt kommer skogen växa och få större och grövre träd. Det blir en mer spännande struktur i skogen.
Västra Kullaberg ägs redan av staten. I dag är det blivande reservatet uppdelat i tre naturreservat med olika regler - östra och västra Kullaberg samt Strandhagen i Arild.
Under flera år har länsstyrelsen förhandlat med Krapperupsstiftelsen om östra Kullaberg. Stiftelsen får enligt sina stadgar inte sälja marken, men när skogsbruket upphör kan länsstyrelsen ta ett samlat grepp om Kullaberg.
– Nu blir det biologisk mångfald som blir fokus på östra Kullaberg också. Och på sikt blir det möjlighet att göra Kullaberg till nationalpark. Det får bli en diskussion med Krapperup, men det finns en möjlig grund, säger Per-Magnus Åhrén.
På landsidan blir det sammanslagna naturreservatet runt 1000 hektar stort.
En ny skötselplan tas nu fram, med gemensamma regler för besökarna på hela Kullaberg. Den lär blir klar först i slutet av året eller början av 2018.
Man kommer också att satsa mer på friluftslivet på östra Kullaberg.
– Vi har redan ett stort tryck på västra Kullaberg. Tanken är att det ska bli fler leder och angöringspunkter och att vi ska utveckla de leder som redan finns, säger Per-Magnus Åhrén.
I ett pressmeddelande säger Krapperupsstiftelsens Per Gyllenstierna att stiftelsen strävat efter att förena ett aktivt skogsbruk med hänsyn till natur- och rekreationsvärden.
– Det är stiftelsens förhoppning att det ingångna avtalet ska gagna de många intressen som samsas på berget och garantera att östra Kullaberg fortsätter att vara en fristad för kommande generationer, säger han vidare.
Genom att kommentera på HD.se godkänner du våra regler

Regler för kommentarer

Välkommen att kommentera artiklar på HD.se!

Tänk på att:

 • Visa respekt för de personer eller företeelser som nämns i artiklarna.
 • Visa respekt för övriga debattörer.
 • Håll er till saken.
 • Spamma inte.
 • Inte skriva för långt. Över 500 tecken är det.
 • Dina kommentarer kan komma att användas på andra ställen på HD.se och HD papperstidning.

Det här är inte ok:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap och sådana som hetsar mot eller uttrycker hat mot troende.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier och skvaller.
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar.

Gå till toppen