Höganäs

Insändare: Mölle - världens ände?

HD rapporterar den 3 januari om befolkningsutvecklingen i kommunen. Mölle nämns som en by med problem. Mölle har tappat 67 invånare de senaste fem åren. Men det finns andra mått än befolkningstillväxten för att värdera kvalitén på utvecklingen i ett samhälle.
Ett par uppgifter kräver ett direkt bemötande. Myten om dålig kollektivtrafik lever kvar.
Många verkar ovetande om att antalet bussturer till Helsingborg på vardagarna är 28! På morgonen och eftermiddagen går det en buss i halvtimmen. Vem kan klaga på det? Bussresan till Höganäs tar 20 minuter. Till Helsingborg en timme. Inte orimligt alls.
Det kan bli svårt att upprätthålla servicen i Mölle, säger kommunens planeringsstrateg Erik Bredmar i HD. Men den kommunala servicen är redan idag närmast obefintlig. Skola, dagis och äldreboende saknas. Hamn och badplatser sköts halvhjärtat.
”Brist på aktivitet” skulle också vara ett problem för Mölle. I Stationshuset händer det dock nästan dagligen saker. 18 föreningar bedriver en varierad verksamhet.
Bridge, boule, vinprovning, bordtennis, vattengympa, tennis och golf är bara några exempel.
Kapellföreningen ordnar kyrkluncher och pensionärsföreningen föredrag och utflykter. Med mera.
Om ”flaskhalsen” på väg 111 byggs bort med en väg förbi Strandbaden till Nyhamnsläge skulle bilpendlarna vinna fyra minuter från centralorten till Mölle. Gör den tidsvinsten Mölle mer lockande för permanentboende? Bussarna skulle väl ändå ta den gamla vanliga vägen genom samhällena? Gynnar det kollektivtrafiken? Bussarna förlorar konkurrenskraft till bilismen. Och hur blir det med miljön? Åkermarken asfalteras. Utsläppen ökar.
Men kollektivtrafiken är för dyr. 64 kronor för en enkelresa Mölle-Helsingborg. Vem vill subventionera kollektivresandet mer? Kommunalrådet Péter Kovács?
Att affärerna i Mölle under höst, vinter och vår saknar kunder är inget nytt. Den utvecklingen regleras av marknadskrafterna. Vem vill reglera dem? Kommunalrådet Peter Kovàcs?
Och vem vill stoppa utlandssvenskarna från att köpa sommarstugor i Mölle? Kommunalrådet Peter Kovàcs?
Christer Elfversson
Gå till toppen