Höganäs

Beslut om kvarteret Flora sköts upp

På tisdagen skulle kommunstyrelsen fatta beslut om planen för det nya bostadsområdet i centrala Höganäs. Men oppositionen efterlyste fler skisser, som ska tas fram innan man går vidare.

Kvarteret Flora i Höganäs ska förvandlas.Bild: Fojab arkitekter
I kvarteret Flora, intill Lidl och Systembolaget, vid Arnbergs plats ska Florafastigheter bygga 50 bostäder i ett femvåningshus.
Ett färdigt förslag till detaljplan finns, och skulle ha klubbats av kommunstyrelsen på tisdagen och skickats vidare till fullmäktige för antagande. Efter invändningar från Miljöpartiets Göran Lock sköts beslutet upp.
– Man har ingen möjlighet att förstå skalan och storleken på bebyggelsen utifrån de illustrationer som finns. Det är det absolut viktigaste kvarteret i Höganäs stadskärna och det krävs ett underlag som ger möjlighet att förstå bebyggelsen i ett stadsmiljösammanhang, säger Göran Lock.
Han fick medhåll från övriga oppositionen.
– Det finns vissa frågor kring hur stort det blir och hur gestaltningen ser ut, säger Lennart Nilsson (S), som också lyfter fram trafiksituationen som ett orosmoment.
Innan fullmäktiges sammanträde den 26 januari ska frågan tas upp på ett extramöte. Underlaget ska nu kompletteras med skisser ur fler vinklar.
– Det är svårt att rita eftersom huset inte finns än, det får bli en fantombild, säger kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács (M).
För egen del tycker han inte att det krävs en tydligare bild av området som helhet, säger han.
– Men nu väntar vi med att ta beslut och har ett extra möte, så har vi lyssnat på oppositionen.
Gå till toppen