Höganäs

Fler hyresrätter på gång till Sjöcrona

Florafastigheter hoppade av och kommunen efterlyste en ny exploatör som vill bygga på Sjöcronaområdet. Nu går man vidare med ett av förslagen.

Så kan hyresrätterna se ut, skissen är från ett av exploatörens liknande byggen.Bild: GBJ Bygg
GBJ Bygg är sedan tidigare klara för att bygga kedjehus på området. Nu har de också lämnat ett förslag om att bygga hyresrätter som ska ersätta Florafastigheters skrotade byggprojekt.
När man utlyste en ny markanvisning fick kommunen bara in två förslag.
– Ett motsvarade inte kraven. Alltså går vi vidare och förhandlar med GBJ Bygg, de uppfyller samtliga krav, säger kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács (M).
Under våren och sommaren ska de tre exploatörerna, som också är Mariastaden projekt och Höganäshem, påbörja sina första byggen på Sjöcronaområdet.
Sedan kan det alltså bli ytterligare ett projekt för GBJ Bygg.
– När vi fattade det här beslutet hade vi inte jättbra kunskap om Höganäs. Men det är ett lugnt och trevligt område som ligger nära centrum, med vårdcentral, förskola och många plus, säger Per Sandberg, projektutvecklare hos företaget.
Exploatörens nya förslag är att bygga hyresrätter i tre tvåplanshus, med totalt 28 lägenheter.
– Vi bygger inte mycket hyresrätter, men tycker att marken här skulle passa bra. Det är helt olika kundgrupper om man ser till vårt andra projekt.
Gå till toppen