Höganäs

För lite i kassakistan - kommunen lånar

Höganäs kommun har hamnat i ett läge med för dålig likviditet, nu ska man låna 145 miljoner kronor.

Höganäs kommun ska låna 145 miljoner kronor, på grund av att likviditeten är för dålig.Bild: Niklas Gustavsson
Just nu har Höganäs kommun cirka tio miljoner kronor i likvida medel. Det är för lite och därför ska kommunen låna 145 miljoner kronor externt.
– Vi ser att att om vi inte gör detta så blir det ansträngt, och vi vill inte hamna i ett sådant läge, säger kommunchef Herman Crespin.
Är det kris i kommunens ekonomi nu?
– Nej nej nej, absolut inte. Vi har fortfarande en stark likviditet. Det här är bara att vi använt vår tidigare överlikviditet och bundit det hos kommunens VA-kollektivet. Och nu vill vi frigöra det.
Under en fem sex-årsperiod har den avgiftsfinasierande delen av kommunen, alltså renhållning, vatten och avlopp, gjort investeringar på cirka 125 miljoner kronor. Kommunen hade mycket pengar över i den skattefinasierade delen av verksamheten och istället för att stoppa pengarna i en bank, med låg ränta, lånade man ut till VA-kollektivets investeringar.
– Det var mer förmånligt att låna från den skattefinasierade delen, säger Herman Crespin.
Herman Crespin är kommunchef i Höganäs.Bild: Niklas Gustavsson
Nu har kommunens likviditet inom den skattefinasierade delen av verksamheten minskat och man vill fylla på för att klara kommande utbetalningar. 25 miljoner kronor ska betalas ut i pensionskostnader, 10 miljoner ska sättas som aktiekapital i det nya kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB och så har kommunen fodringar på Migrationsverket. 50-75 miljoner kronor ligger Höganäs ute med.
– Vi litar inte på att Migrationsverket betalar de kommande veckorna. Då har vi inga andra alternativ än att kräva tillbaka pengarna från VA-kollektivet, säger Herman Crespin.
Framöver ska kommunen göra stora investeringar. Den största är när nya Vikenskolan börjar byggas i år.
– Vi saknar inte pengar för att genomföra investeringarna, det är mer av försiktighetsskäl.
Blir Höganäs en skuldtyngd kommun efter upplåningen?
– Nej absolut inte. Vi har inga lån idag, om man inte räknar de kommunala bolagen, Höganäshem och Höganäs energi. Vi har fortsatt en stark soliditet. Ser man på 145 miljoner i förhållande till hela vår tillgångsmassa, så är det en väldigt liten upplåning, som dessutom kommer att finnas inom den avgiftsfinansierade delen av verksamheten. Det är marginellt.
Gå till toppen