Helsingborg

”Fortet” kan bli gymnasisternas Helsingborgen

Idén föddes när Helsingborgen invigdes, Helsingborgs studenter fick då en gemensam plats för studier, fester och umgänge. Nu vill Helsingborgs Elevkårer skapa en för stadens gymnasieelever.

Till vänster Emilian Jenrich, till höger Goliath Ivarsson, vill starta ett kafé av gymnasieelever för gymnasieelever.Bild: Daniel Arnulf Ulfvarson
För gymnasieeleverna Goliath Ivarsson, 17 år, och Emilian Jenrich, 18 år, är sammanhållning bland Helsingborgs ungdomar viktig. Nu vill de skapa en mötesplats för alla gymnasieelever i Helsingborg. Projektet som går under arbetsnamnet "Fortet" är tänkt att vara som Helsingborgen, som drivs av studenter.
Helsingborgs Elevkårer, som både Goliath och Emilian sitter i styrelsen för, är en fristående organisation, som består av alla Helsingborgs gymnasieskolors elevkårer. Det är de som arrangerar studentbalen, rosförsäljningen och sköter upphandling av studentmössor åt elevkårerna och eleverna. Det finns idag cirka 7000 gymnasieelever i Helsingborg, ungefär hälften av dem är medlemmar i en elevkår, det innebär att Helsingborgs elevkårer har runt 3500 medlemmar.
– Det skulle vara ett ställe för Helsingborgs gymnasieelever, som drivs av Helsingborgs gymnasieelever. Idag upplever vi det som att gymnasieskolorna är väldigt små och segregerade, säger Emilian.
– Det gymnasieelever gör idag, det är att fika. Det finns ingen anledning att de ska sitta på Espresso House eller något annat kafé, när de pengarna lika gärna skulle kunna gå till elevrörelsen, berättar Goliath.
Men det finns en större vision. "Fortet" skulle inte bara vara ett kafé drivet av gymnasieelever. Det skulle också bli ett forum där gymnasieelever kan utbyta och utveckla kunskaper och kompetenser, hjälpa varandra med projekt och knyta nya bekantskaper.
– Redan idag så hjälper jag några kompisar på Procivitas med en logotyp till deras projekt om terrorism i Frankrike. Med "Fortet" skulle förhoppningsvis fler kunna göra sådant här, berättar Emilian.
Både Goliath och Emilian förstår eventuell kritik om att det redan finns mötesplatser för ungdomar i Helsingborg, men för dem finns det en skillnad.
– Mötesplatser funkar säkert för vissa, men för oss skulle det vara viktigt med en egen plats, utan pedagoger och människor från kommunen, säger Goliath.
Helsingborgs Elevkårer är en fristående organisation som inte gärna blir beroende av skolorna eller kommunen, men de är positivt inställda till samarbete och dialog.
– Vi som organisation tar idag inte emot några bidrag. På ett sätt vill vi ha så lite som möjligt att göra med skolstyrelserna. Blir vi beroende av dem blir vi en tandlös organisation. Vi vill gärna ha samarbete, men inte bli beroende. Då är vi inte ett fack för eleverna längre, markerar Emilian.
Men redan idag för Helsingborgs Elevkårer en diskussion med kommunen. De har pratat med kommunalrådet Marcus Friberg (MP) och fått beskedet att om de har en projektplan och verksamhetsplan så är kommunen redo att fatta beslut om det.
– Det ligger i kommunens intresse att stödja oss med det här. Det skulle kunna vara i form av en lokal, eller finansiellt. Kommunen skriker efter ett forum för ungdomar och det här skulle göra Helsingborg till en mer attraktiv gymnasiestad, säger Goliath.
När det gäller intresse säger de att många gymnasieelever skulle vilja se något sådant här. Däremot är "Fortet" ännu inte förankrat hos gymnasieelverna, däremot hos de olika elevkårerna.
– Vi har pratat med alla Helsingborgs elevkårer och vi har deras fulla stöd, säger Emilian.
När "Fortet" kan bli verklighet är de lite mer osäkra på, då de måste samarbeta med andra parter, men inom 2 år är inte omöjligt enligt Goliath.
Kommunalrådet Marcus Friberg (MP) betonar att det ännu inte finns ett förslag, men om det kommer ett så bör det tas med stort allvar.
Marcus Friberg (MP), kommunalråd, ledamot i kommunfullmäktige i Helsingborg.Bild: Rickard Johnsson
– Gymnasieeleverna är väldigt viktig del för kommunen. Om de enar sig och kommer med ett gemensamt förslag så är det något vi politiker inte kan ducka för och bör ta seriöst. Det är även något som näringslivet borde intressera sig för, säger Marcus Friberg.
Gå till toppen