Landskrona

Min mening: Treklövern ger miljöchefen "sitt fulla stöd"

Treklövern ger miljöchefen sitt full stöd, skriver tre av nämndens politiker.

Miljöförvaltningen i Landskrona jobbar i mångt och mycket i det tysta , och ganska ofta i motvind, när man försöker ge Landskronas medborgare en, ur miljösynpunkt, bättre stad att bo och verka i, både på lång och kort sikt.
Jörgen Hanak får stöd av Treklövern i miljönämnden.Bild: Fredrik Johansson
Den senaste tiden har Landskrona Stad ställts inför det historiska faktum att en av stadens företag har stängts i avvaktan från utredning gällande misstänkt cyanidutsläpp. Landskronas miljöförvaltning har inte tillsynsansvaret på företaget, utan det åligger länsstyrelsen att sköta den kontrollen. Landskronas miljöförvaltning har länge misstänkt företaget för cyanidutsläpp som historiskt sett har skett inom och runt om området. Miljöförvaltningen har legat på länsstyrelsen att agera skyndsamt i fallet, men tyvärr har handlingskraften inte varit direkt stor från Länsstyrelsens sida.
Till detta så har det florerat anonyma insändare gällande att arbetsmiljön inom förvaltningen skulle vara turbulent, men där man inte mera preciserar sig, utan istället verkar vara missnöjd på det stora hela.
För att befästa våran ståndpunkt, så ger vi politiker inom Treklövern i miljönämnden sitt fulla stöd till miljöchefens arbete, både inom miljöområdet med bl a hanterandet av Befasa, men även det arbete som pågår gällande förvaltningens personalpolitik och omorganisation.
Tony Petersson (L), Lillian Håkansson (MP) , Peder Weibull (M)
Landskrona miljönämnd
Läs mer:Kritik mot miljöchef för bristande arbetsmiljö
Läs mer:Min mening: Ska arbetsmiljön i kommunen vara så här usel?
Läs mer:Min mening: Staden har odelat förtroende för miljöchefen
Läs mer:Min mening: Svagt svar av HR-chefen
Gå till toppen