Helsingborg

Plymouthbröder vill öppna gudstjänstlokal för 500 på Ättekulla

Plymouthbröderna har vuxit ur sin lokal på Miatorp. Nu har de hittat en industrifastighet på Ättekulla som de vill göra till ny gudstjänstlokal för 500 personer. Men det kan bli kalla handen från kommunen.

Ska den här fastigheten på Stenbrovägen 28 bli Plymouthbrödernas framtida kyrka?Bild: Sven-Erik Svensson
I Helsingborg finns runt 75 medlemmar i den ofta ifrågasatta kristna kyrkan Plymouthbröderna.
Deras sätt att leva sticker ut, där familjegemenskapen prioriteras högt och där de flesta aktiviteter ska utföras inom den egna kretsen. Bland annat får de inte bo i samma hus som, eller äta mat, tillsammans med icke-medlemmar. Flickorna och kvinnorna ska ha långt hår och klä sig i kjol eller klänning, och man tittar inte på tv eller lyssnar på radio.
I Skandinavien har Bröderna, som de kallar sig, cirka 500 medlemmar och det starkaste svenska fästet finns i Smålandsstenar.
I Helsingborg lever Plymouthbröderna en ganska anonym tillvaro. Man samlas varje söndag i lokalerna på Miatorp för att fira Herrrens måltid (nattvarden) och ha predikningar. Man samlas också dagligen på kvällstid för bibelläsning.
För allmänheten hålls predikningar på GA-tog och Konsul Olssons plats några dagar i veckan.
Nuvarande huset på Långevadsvägen byggde de själva 1985, och trots att lokalen rymmer 300 personer har den länge varit för liten.
- Vi har letat i 15 år nu utan att hitta någon ny gudstjänstlokal. Det finns ingen mark avsatt för sådana ändamål. Så nu vänder vi på varenda sten, säger Nick Rosdahl som är medlem i församlingen i Helsingborg.
Nu har de hittat en industrilokal vid Stenbrovägen, i det sydöstra hörnet av Ättekulla industriområde, som de tycker passar att göra om till gudstjänstlokal för cirka 500 personer.
Varför behöver ni en så stor lokal?
- Vi har rätt så mycket utbyten med andra församlingar i Skandinavien. Helsingborg är centralt beläget och det är lätt att samlas här, förklarar Nick Rosdahl.
Han berättar att den aktuella lokalen på Ättekulla ägs av Nordhem, ett företag med säte i Göteborg som designar och producerar badrumsinredning. I Helsingborg finns i dag kontor och lager.
För att få göra om det till gudstjänstlokal krävs en ändring av detaljplanen från industri till samlingslokal. I sin ansökan om planändring till stadsbyggnadsförvaltningen menar församlingen att läget är lämpligt eftersom det ligger i ett industriområde med ett fåtal grannar.
Men stadens planchef Björn Bensdorp-Redestam håller inte med.
- Vi tjänstemän på förvaltningen kommer att skriva fram det som ett avslag. Ättekulla är ett stort och modernt industriområde som vi värnar om och den här fastigheten ligger mitt inne i området, förklarar Björn Bensdorp-Redestam.
Han drar paralleller med Busfabriken, som inte får vara kvar på Berga eftersom det anses olämpligt med så mycket besökare och barn i ett industriområde.
- Det kan bli konflikter mellan företagen och deras utveckling, och den publika verksamheten, menar planchefen.
Pingstkyrkan har tidigare fått bygglov för sin nya kyrka på Gåsebäcks industriområde. Men det är annorlunda förutsättningar menar Björn Bensdorp-Redestam.
- Där är det uttalat att Gåsebäck ska genomgå en utveckling.
Frågan kommer så småningom att avgöras av politikerna i stadsbyggnadsnämnden.
Plymouthbröderna har även ansökt om att få omvandla sin nuvarande lokal på Långevadsgatan till bostäder. Det ser mer positivt ut enligt planchefen, eftersom den ligger i ett bostadsområde.

Det här är Plymouthbröderna

Organisationen är uppkallad efter staden Plymouth i Storbritannien, där Plymouthbrödernas första församling grundades 1832.
De splittrades tidigt i två grenar, "öppna" och "exklusiva" bröder. I Sverige finns bara den exklusiva grenen, som valt att leva mer avskilt från övriga samhället, och man har medlemmar i Smålandsstenar, Ljungby, Helsingborg, Göteborg och Stockholm.
Medlemmarna har en rad levnadsregler att rätta sig efter. Eftersom de inte kan bo under samma tak som icke-medlemmar kan de inte leva i hyreshus. De kan inte heller äta tillsammans med någon som inte delar den egna trosuppfattningen.
De vägrar bl.a. att vara medlemmar av världsliga organisationer och att underteckna avtal, vilket påverkar ställningen i arbetslivet. Det är vanligt att medlemmarna driver egna företag och 2006 väckte det stor uppmärksamhet när två av företagen i Smålandsstenar försattes i blockad av facket för att de vägrade teckna kollektivavtal.
Medlemmar ur församlingen driver också Laboraskolan i Hylte kommun, som startade 2007 efter en lång kamp med Skolverket. Därefter har Skolinspektionen haft en rad synpunkter.
Källa: Nationalencyklopedin m.m.
Gå till toppen