Helsingborg

Så kan stadens äldre få guldkant på tillvaron

Alla vårdboenden i staden ska ansvara för sin egen ekonomi, enligt ett förslag. Ett plus i kassan kan sätta piff på de äldres vardag.

Sedan tidigare drivs Åbrädden och Nya Kungshult på intraprenad. Modellen innebär att vårdboendena ansvarar för sin egen ekonomi. De är också egna LAS-områden med egen personal och sköter i princip rekryteringen själv.
Nu kan även stadens övriga 16 vårdboenden få ett ökat självstyre, om än inte fullt ut.
I stället för intraprenad föreslås dessa bli egna resultatenheter. Det vill säga att de, precis som ovan nämnda, styr över sin egen budget.
Beslut fattas i vård- och omsorgsnämnden på torsdagen. Ordföranden Maria Nilsson (C) backar upp tjänstemannaförslaget. I detta ingår att även fyra LSS-gruppbostäder i staden blir en resultatenhet.
– Personalen ska ihop med sin chef känna att den är delaktig och har ett ansvar för ekonomin. Verksamheten får behålla överskott, i stället för att pengarna går in i det allmänna, och använda det till vad man tycker är viktigt, säger Maria Nilsson.
Samtidigt får ett boende själv täcka upp eventuella underskott. På frågan om det finns risk att kvalitén på vård och omsorg blir lidande svarar hon:
– Beror det (underskottet) på faktorer som man inte kan råda över, till exempel en ökad vårdtyngd, ja då behöver man kanske mer resurser. Detta är något vi får följa.
Förslaget går alltså inte hela vägen till intraprenad. Något som i synnerhet socialdemokraterna har lobbat för när det gäller LSS-gruppbostäderna.
Maria Nilsson menar här att för många helt fristående enheter skulle försvåra för Helsingborgs stads arbete. Till exempel när det gäller att omfördela personal inom vård- och omsorg vid behov och att följa stadens värdegrundsmål.
Socialdemokraterna ville också ha självstyrande grupper inom hemvården. Men de styrande säger nej till det i nuläget eftersom verksamheterna står inför en ny upphandling i höst.
Christel Håkansson (S), andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, är kritisk till att det inte blir intraprenad på LSS-boendena och i hemvården.
– Jag är oerhört besviken på att det moderatledda styret inte lyckas uppfylla våra intentionerna om utökat självstyre. Självstyre är en kvalitetshöjare inom omsorgen, privatiseringar är det inte, säger hon i ett pressmeddelande.
Det kan bli fler festligheter på Åbräddens vårdboende, tack vare ett plus i kassan. Här är en bild från när det bjöds på vinprovning och besök av underhållaren Eddie Oliva härom året.Bild: Patricia Ståhl
På Åbrädden har självstyret funnits sedan starten 2013. Ingalill Svensson, driftschef, lovordar modellen.
Tillsammans med personalen planerar hon verksamheten utifrån budget. Målet är att erbjuda hyresgästerna en god vård och service och samtidigt få en slant över att göra något extra för.
– Skulle vi sakna personal kanske vi hjälps åt mellan avdelningarna i stället för att ta in vikarier som kostar. Har man det (synsättet) med sig hela året blir det mycket pengar i slutändan, säger Ingalill Svensson som exempel.
Fjolåret håller nu på att summeras. Driftschefen har goda förhoppningar om ett plus på omkring 250 000 kronor. Det kan ge den där guldkanten åt såväl de äldre som personalen. Hon funderar fritt utan att hugga något i sten:
– Vi kanske kan göra någon dyrare utfärd, köpa in nya matsalsbord, göra något personalbefrämjande som utbildningar, eller så kanske våra äldre vill ha hit en lite dyrare artist. Ja, Hasse Andersson är ju populär.
Gå till toppen