Landskrona

Uppgörelse klar: villaägare slipper enorm vattenräkning

Vattenmätaren visade att flera miljoner liter använts på kort tid. Fel, ansåg villaägarna, men vattenleverantören NSVA krävde betalt. Nu slutar saken med förlikning och en rejäl prutning av vattenräkningen.

Villaägarna reagerade mot vattenräkningen på 29 000 kronor. De såg inte hur de skulle ha kunnat använda två miljoner liter vatten under tre månader. Arkivbild.Bild: Christer Wahlgren
Chocken kom när vattenmätaren byttes ut 2015 efter tio års tjänst. Då visade den att villafamiljen förbrukat 2,3 miljoner liter mer än vid avläsningen tre månader tidigare. Det motsvarar den normala förbrukningen under ett tiotal år.
Vattenleverantören skickade mätaren på undersökning. Ett oberoende institut hittade inga fel på den.
Villaägarna fann det orimligt att de skulle ha använt så mycket vatten och ville därför inte betala 29 000 kronor i stället för, som vanligt, en bit under tusenlappen. Några vattenläckor hittade man inte heller.
Tvisten anmäldes till Allmänna reklamationsnämnden under 2015, skrev vi då. Villaägarna stämde också vattenleverantören i Mark- och miljödomstolen.
NSVA påpekade för rätten att om inte mätarställningen gäller, så behövs ingen vattenmätare och alla skulle kunna betala en fast avgift i stället. Men mätaren fungerade, och vid någon tidpunkt måste vattnet ha använts, hävdade NSVA. Villaborna kan ju ha anmält en för liten förbrukning under tio år, gick resonemanget.
I sin dom, som föll i juni 2016, resonerade rätten principiellt. Om villaägaren själv läser av vattenmätarens fyra siffror och rapporterar in till NSVA, så gäller den avläsningen lika bra som om NSVA:s personal hade varit på plats och läst av. Villaägarna skulle bara betala knappt 800 kronor, enligt domen.
Vattenleverantören fick inget gehör för sitt resonemang om att det omtvistade vattnet kunde ha använts under under flera år. Rätten konstaterade att villaägarna ju hade rapporterat varje år de bott i huset och betalat sina räkningar. Och en senare vattenmätare visade att familjen använde just så mycket vatten som man anmält tidigare år.
Domen kunde överklagas och det gjorde den förlorande parten NSVA till Mark- och miljööverdomstolen.
Men innan dom hann falla kom parterna överens: villaborna betalar 9 000 kronor i stället för begärda 29 000, och så är hela bråket ur världen. Mark- och miljööverdomstolen dömer att förlikningen ska gälla som rättens beslut och därmed blir innehållet i förlikningen känt. Teoretiskt kan även det överklagas.
Tidningen har sökt men inte nått vattenkunden.
Hos NSVA är Andreas Björnevik avdelningschef för kundnära tjänster. Han vill inte kommentera förlikningens innehåll och därför svarar han inte på varför man nöjde sig med 9 000 kronor i stället för 29 000.
Var ni rädda att förlora i även i högre instans?
”Vi valde i samrådan med vårt juridiska ombud att föreslå en förlikning då det fanns riktlinjer från tidigare domar i VA-nämnden att förhålla sig till. Hur den högre instansen [skulle ha, red:s anm] dömt i det här fallet vill jag inte spekulera om utan är nöjd över att vi hittat en överenskommelse med kunden som gör att vi kan avsluta det här ärendet”, skriver Andreas Björnevik i ett mejl.
Fakta
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, sköter vatten och avlopp åt 230 000 kunder i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Allt betalas med VA-taxan.
Gå till toppen