Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ångfärjeprojektet fram till nu - så har det gått

Så här långt håller Ångfärjeprojektet kalkylen som ska sluta på 90 miljoner kronor. Det kommer att ta 15–16 år innan staden får igen pengarna. Men då räknas det inte in att kommunen har förlorat miljoner intäkter från den tidigare parkeringen.

Nu när Ångfärjestationen är flyttad så har Midroc påbörjat bygget av kongressanläggningen och bostäderna. Under våren sätter man igång med gjutningen av de underjordiska garagen.Bild: Tom Wall
Den 14 mars 2016 skrevs det historia. Det var den dagen som Ångfärjestationen med The Tivoli rullades över Hamntorget till sitt nya läge vid Tullhuset.
Det blev på sitt sätt startskottet till bygget av den nya hotell- och kongressanläggningen och bostäderna på Ångfärjetomten, som ska vara färdiga 2019-2020.
Vi har tittat på hur det minst sagt omstridda projektet har gått så här långt. Håller kommunens kalkyler? Hur står det till med föroreningar och sanering? Har det dykt upp några överraskningar?
Stadens kalkyl för projektet ligger på 90 miljoner kronor för bland annat arkitekttävling, utbyggnad av kaj, omläggning av ledningar, iordningställande av mark och ersättning till The Tivoli. Allt för att Midroc ska kunna bygga den nya hotell- och kongressanläggningen och 150 nya bostäder på Ångfärjetomten.
Hittills har det gått som planerat bortsett från att ombyggnaden av Köpenhamnskajen, där Ångfärjestationen nu står, blev 2,5 miljoner dyrare än beräknat för kommunens del. Av totalkostnaden för kajen på 32 miljoner betalar kommunen 25,5 miljoner och Midroc bidrar med resten.
– Men huvudsaken är att slutsumman i kalkylen inte överskrids när projektet är klart, säger Cecilia Johansson, exploateringsingenjör i kommunen.
De 90 miljonerna räknar staden med att få tillbaka genom hyran som Midroc betalar för marken, tomträttsavgälden. Området är uppdelat i tre delar, bostäderna längst i norr, hotell och kongress och platsen där Ångfärjestationen med The Tivoli nu står.
När avtalet tecknades 2013 var det stadens dittills dyraste mark när det gäller bostadsdelen, som Midroc betalar mest för. Den årliga sammanlagda tomträttsavgälden till kommunen skulle bli 4,9 miljoner kronor. Efter indexuppräkning har avgälden nu ökat till 5,9 miljoner kronor om året.
Det innebär att staden kan få tillbaks sina satsade pengar på 15-16 år, och därefter fortsätter markhyran att ticka in som en årlig intäkt.
– Men det beror på vad som händer, det finns en möjlighet att omförhandla avgälden efter tio år, säger Cecilia Johansson.
Och när staden räknar med att få igen sina kostnader så har de inte tagit med allt.
Det handlar bland annat om de inkomster som man tidigare hade på Ångfärjetomten, som nu har försvunnit.
Avgifterna på den stora parkeringsplatsen drog varje år in cirka sex miljoner kronor till kommunen, enligt trafikchef Oscar Grönvall. Olika evenemang, som tivolin och liknande, gav ytterligare knappt 50 000 kronor. Och till det kom hyresintäkten för Ångfärjestationen från The Tivoli.
– Det är inget som vi har tagit med i våra kalkyler. Vi har hela tiden sett det här som ett område som ska exploateras, och har bara använt det tillfälligt som parkeringsplats. Men du kan ju räkna med en samhällsekonomisk vinst sedan, menar stadens mark- och exploateringschef Karin Sterte.
Kostnader för saneringen av markföroreningar på tomten finns inte heller med i de 90 miljonerna. Kommunen har sedan tidigare lagt undan 30 miljoner kronor, som finns i en särskild pott för ändamålet.
Vid 2016 års utgång hade 11,81 miljoner kronor av de pengarna använts.
– Det är stadens kostnader. Midroc står för all byggschakt och transporter medan kommunen betalar mottagningsavgifterna hos NSR, förklarar Ludvig Landen som är stadsbyggnadsförvaltningens specialist på mark och grundvatten.
En stor post här var oljecisternerna som oväntat dök upp i Kungsgatan, det gick på drygt fem miljoner kronor. Det handlar också om gamla kajrester och slipers som måste tas bort. En del stötte man på vid spontningen och det kan bli mer nu när det schaktas för de underjordiska garagen.
- Men vi ser ingen oro för att de 30 miljonerna ska överskridas, säger Ludvig Landen.
Staden väntar sig inte heller att få igen de 40 miljoner kronor som det kostar att anlägga den nya Vågparken på Hamntorget, mellan Ångfärjestationen och kongresshuset. Den ligger också utanför kalkylen.
– Det är ett stadsbyggnadsprojekt som ska komma alla kommuninvånare till del, förklarar Cecilia Johansson.
En osäkerhet som kan påverka slutsumman på 90 miljoner kronor är entreprenörskostnaderna som har ökat. En del arbete kvarstår, som terrassen och trädäcket på söder- och västersidan om kongresshuset, där staden står för den större kostnaden.
– Alla våra exploateringar sticker iväg just nu med höga entreprenörskostnader, konstaterar Cecilia Johansson.
Ångfärjestationen har fått nytt läge och The Tivoli har flyttat tillbaka. Att nöjesstället skulle kunna leva vidare var viktigt när avtalen för Ångfärjeprojektet skrevs.Bild: Britt-Mari Olsson
Att nöjesstället The Tivoli skulle kunna vara kvar i Ångfärjestationen, trots kongressbygge och husflytt, har hela tiden varit en central fråga för kommunen.
Därför har man på olika sätt försökt hålla dem skadelösa.
Midroc har de första tio åren befriats från den årliga tomträttsavgälden på 231 770 kronor för Ångfärjefastigheten, mot att de låter The Tivoli vara kvar som hyresgäster.
– Både från politiker och allmänhet har det funnits en stark vilja att värna The Tivoli. Det är bakgrunden. Och så kostar det ju väldigt mycket att flytta en byggnad, säger Karin Sterte.
Staden har även betalat ut 3,3 miljoner kronor till The Tivoli i anpassningskostnader, för att de fick hålla stängt i sex månader i samband med flytten av Ångfärjestationen. Och de fick en hyresrabatt på 40 000 kronor i månaden under hela 2015.
– I det ursprungliga avtalet ingick att de skulle få lokaler till en restaurang även i Tullhuset. Men det visade sig bli ganska dyrt och komplicerat så vi förhandlade bort det och gav dem hyresrabatten. För oss blev det förmånligare så, förklarar fastighetsdirektör Fredrik Hjort.
FAKTA

Avtalet med Midroc

Kommunen äger marken där Ångfärjestationen nu står och där kongressanläggningen och bostäderna byggs. Genom en tomträtt som skrivs på 60 år får Midroc, som äger byggnaderna, hyra marken.
Helsingborgs stad har åtagit sig att förbereda marken och göra området byggklart. Det beräknas kosta 90 miljoner - en investering som de räknar med att få tillbaka på 15-16 år genom den årliga tomrättsavgälden som Midroc betalar.
Midroc betalade flytten av Ångfärjestationen, de har köpt byggnaden och hyr ut den till The Tivoli.
Många kostnader delas på olika sätt mellan kommunen och Midroc. Det gäller till exempel renoveringen och utfyllnaden av kajen som Ångfärjestation nu står på, marksaneringen och terrassen som ska byggas vid strandpromenaden.
Gå till toppen