Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Nya riktlinjer för mer bebyggelse på Ven

Vens värdefulla värden ska skyddas mot exploatering, samtidigt som det ska byggas nytt.
Efter att kommunen förlorat i högsta instans finns det numera riktlinjer i stället för områdesbestämmelser för den 750 hektar stora ön.

2013 klubbade Landskrona kommunfullmäktige nya områdesbestämmelser för Ven. De gamla från 1992 ansågs inte utgöra tillräckligt skydd för öns särskilda natur- och kulturvärden. De nya tuffare bestämmelserna krävde bland annat tillstånd för att fälla träd och bygga friggebodar.
Men kommunen fick bakläxa i högsta instans som biföll överklaganden från tre tomtägare på Ven.
Läs också Skyddet för Vens gårdar överklagat
Därför har tänkta bestämmelser omarbetats till riktlinjer som ska vara vägledande när stadsbyggnadsförvaltningens handläggare ska hantera ansökningar om nya planer, bygglov och förhandsbesked.
Ven är uppdelad i sex områden i de nya riktlinjerna.
– Riktlinjerna är inget juridiskt bindande dokument men det blir ett stöd för bygglovshandläggarna, säger kommunens planchef Johan Nilsson.
I skrivande stund är 13 fastigheter till salu på Ven, enligt mäklarsajten Hemnet. Fyra av dessa är obebyggda tomter i prisintervallet 1,3 - 2,7 miljoner och flera fastighetsägare har väntat på klartecken i form av positiva förhandsbesked från stadsbyggnadsförvaltningen.
– Jag tror att det handlar om ett 15-tal förhandsbesked. Mer än hälften har blivit beviljade, berättar Johan Nilsson.
Riktlinjerna för Ven sammanfattas i ett 20-sidigt dokument som bland annat tar fasta på öns starka natur- och kulturvärden:
"Dessa värden utgör idag huvudsaklig grund för det stora intresse som finns för Ven, både vad gäller boende och vad gäller besökande".
På Ven är mycket av bebyggelsen placerad i enkla rader utmed vägarna, utmed Landsvägen och de vägar som går ut från den. Utmed Landsvägen ligger bebyggelsen på båda sidor av vägen, men i ett växelvis mönster vilket innebär att husen sällan är placerade mitt emot varandra.
Landskapsbilden har i riktlinjerna analyserats utifrån olika geografiska områden på Ven. Sex områden har definierats, där landskapsbilden är relativt homogen och i vissa fall skapar ett stort enhetligt landskapsrum.
Detta slår man vakt om med bland annat följande riktlinjer:
• Undvik ny bebyggelse inom större sammanhängande obebyggda områden.
• Undvik bebyggelse som innebär att skifteslandskapet förvanskas.
• Undvik ny bebyggelse i anslutning till ensamliggande gårdar.
• Utvidga inte utskiftade gårdar, möjligen med undantag av bebyggelse som placeras inom befintlig gårdsmiljö.
• Endast i undantagsfall bör bebyggelsen kunna kompletteras med enstaka nya hus.
• Fler bostadshus än två bör prövas i detaljplan.
• Undvik bebyggelse i anslutning till Backafallens kant.
• Undvik bebyggelse som innebär reducerad utsikt mot havet.
Ven är populärt oavsett väder. Och nu har stadsbyggnadsnämnden antagit riktlinjer som ska ersätta områdesbestämmelser som stoppades av mark- och miljööverdomstolen.Bild: Sonny Thoresen
Gå till toppen