Gästskribenten

Fairooz Tamimi: Fairooz Tamimi: "Skulle det inte vara bättre att starta eget under tiden?"

Bild: Erik Nylund
Dagens industri valde nyligen att sätta rubriken "Företagande inte rätt väg" på en debattartikel av nationalekonomerna Lina Aldén och Mats Hammarstedt vid Linnéuniversitetet.
Denna rubrik är mer kategorisk än den undersökning som artikeln gäller och undersökningen är dessutom baserad på en studie från 2001–2005 som följdes upp år 2010. Jag är inte säker på hur relevanta resultaten är.
De som startar företag i brist på andra alternativ kan faktiskt försämra sina möjligheter på lång sikt, hävdar artikelns ingress. Detta påstående är djupt deprimerande och behöver utmanas. Det förbiser all lärdom som en entreprenör tillägnar sig genom att utveckla ett företag, det förbiser det faktum att invandraren bygger upp ett nätverk i processen och, framför allt, upprätthåller sin värdighet.
Jag har läst undersökningen och kan inte se denna slutsats någonstans. Däremot står det så här: "Icke-europeiska invandrare har högre sannolikhet att gå från arbetslöshet eller inaktivitet till egenföretagande och har således lägre sannolikhet att återgå till lönearbete, utan mer sannolikt till inaktivitet. Vidare utgör icke-europeiska invandrares relativa brist på tillgång till finansiellt kapital en högre risk för att återgå till arbetslöshet."
Det är alltså inte egenföretagandet som försämrar framtidsutsikterna för invandrare, utan diskriminering på arbetsmarknaden och i den finansiella sektorn.
Det är en stor skillnad.
Pieter Bevelander, migrationsforskare vid Malmö högskola, sammanfattar i denna tidning (17/1) en dansk undersökning som visar att endast sju av tio flyktingar har jobb efter tio eller femton år i Sverige.
En djupt deprimerande och oprecis siffra, men skulle det inte vara bättre för någon som måste vänta i tio eller femton år att starta eget under tiden?
Som konceptutvecklare och projektledare för en företagsaccelerator för utlandsfödda entreprenörer ser jag vilken passion och hängivenhet nyanlända flyktingar har för att starta eget här. Denna energi och passion kan man inte finna efter många års förgäves sökande efter anställning.
I artikeln hävdas att avsaknad av andra alternativ är en dålig anledning att starta eget. Min fråga är om detta är grunden till deras misslyckande, eller om orsaken står att finna bland de många andra faktorer som nämns i undersökningen.
Det sägs bland annat att personer med utomeuropeisk bakgrund upplever sig ha mött diskriminering från kunder, banker och leverantörer, medan studien nämner att tidigare forskning har dokumenterat skillnader i tillgång till finansiellt kapital mellan egenföretagande invandrare och egenföretagande svenskfödda. Och dragit slutsatsen att egenföretagande invandrare diskrimineras när de ansöker om finansiellt kapital hos banker.
Det handlar inte om upplevelser, utan om fakta.
Gå till toppen