Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Fyllnadsmassor kan förorena naturreservat

Otillåtna massor på en tomt vid Barsebäcksvägen innehåller föroreningar som kan läcka ut i ett planerat naturrreservat. Ärendet har stått still sedan i september förra året.

Den aktuella fastigheten ägs av ett dödsbo och dess förmånstagare är skriven i Helsingborg. Men fyllnadsmassorna är ditlagda av en annan person som bedriver verksamhet på tomten.
Efter att miljöförvaltningen tagit emot ett klagomål förra året kontaktades i september 2016 både markägaren och brukaren.
– Vi har underrättat dem om att det är en anmälningspliktig verksamhet som de har påbörjat utan att först anmäla den till oss. Därefter har vi inte fått någon respons från någon av dem, säger Ingrid Simonsson som är handläggare på miljöförvaltningen i Landskrona.
I miljöförvaltningens ärenderapport till markägaren står att läsa: "Vi var vid samma tillfälle i kontakt med NN som bekräftade att han, på uppdrag av dig, har påbörjat anläggande av en väg genom fastigheten. Syftet med vägen är, enligt uppgift från NN att ni på sikt har planer på att anlägga vindkraftverk i fastighetens västra ände."
Otillåtna utfyllnadsmassor ligger kvar på fastighet på Barsebäcksvägen 364, trots att miljöförvaltningen redan i höstas upplyste markägaren att de ligger där utan tillstånd.Bild: Sven-Erik Svensson
Miljöförvaltningen har därefter varit i kontakt med länsstyrelsen som har angett att det på intilliggande fastighet ut mot havet samt på delar av fastigheten inom kort kommer att inrättas ett naturreservat. Enligt länsstyrelsen kommer det inom reservatets gränser varken bli tillåtet att anlägga vägar eller upprätta vindkraftverk.
Miljöförvaltningen har även tagit prover på massorna och analysen visar att materialet innehåller metaller och organiska ämnen som riskerar att läcka ut och förorena omgivande mark och grundvatten.
– Det är inga jättehöga halter men ändå på en sådan nivå att vi bedömer att massorna inte är rena, säger Ingrid Simonsson.
Samtidigt som miljöförvaltningen informerade markägaren, skickades en åtalsanmälan in till polisen, något som är praxis enligt Ingrid Simonsson. Trots att man önskade att ärendet skulle handläggas skyndsamt har ingenting hänt på snart fem månader på den fronten.
Parallellt ska miljöförvaltningen driva på ärendet så att en tillståndsanmälan kommer in från fastighetsägaren.
– Vi kommer att tag i det så snart vi bara hinner, säger Ingrid Simonsson.
Tidningen har fastighetsägaren för en kommentar men utan resultat.
Gå till toppen