Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Nytt lager för farligt avfall vid Kemira får grönt ljus

Norska företaget Noah AS vill uppföra en anläggning för att ta emot farligt avfall inom Industriparken vid Kemira i Helsingborg. Mark- och miljödomstolen ger klartecken, trots kritik från boende och länsstyrelsen Skåne.

Noah AS är en stor aktör när det gäller att ta hand om oorganiskt avfall från Sverige, Norge och Danmark. Flygaska från rening av rökgaser vid avfallsförbränning utgör en betydande del. Idag går askan från Sverige på lastbil till anläggningen på Langøya i Oslofjorden.
Nu vill Noah uppföra en anläggning inom industriparken i södra Helsingborg för att hantera flygaska från Själland och södra Sverige inför vidare transport på fartyg till Norge. Det skulle ge mer hållbara transporter, menar företaget.
Anläggningen skulle också hantera industri- och byggavfall samt jordmassor från marksaneringar. Även det avfallet ska i de flesta fall transporteras vidare på fartyg.
Noah AS lämnade in sin ansökan 2015. Nu har mark- och miljödomstolen besutat att ge förtaget tillstånd att uppföra anläggningen.
En rad instanser har fått möjlighet att yttra sig under processen. Flera är kritiska. Länsstyrelsen Skåne anser att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen inte är komplett och vill därför att målet ska avvisas eller åtminstone att ansökan får nobben.
Det rör sig bland annat om ansvarsfördelningen mellan Noah AS och Kemira när det gäller miljöpåverkan inom industriparken. Länsstyrelsen skulle vilja att verksamheten bedöms utifrån ett helhetsperspektiv över området.
Läs också Planer på nytt lager för farligt avfall
Kommunstyrelsen i Helsingborgs stad är inne på samma linje och efterfrågar en helhetsbedömning när det gäller nyetableringar inom industriparken som rymmer en lång rad företag och verksamheter.
Föreningen Söders väl Helsingborg, som engagerar boende i området, tycker att det är olämpligt att utöka verksamheten inom industriparken. De pekar bland annat på att Noah AS vill lokalisera sig i närheten av rekreationsplatser, som camping, bad samt skolor och Knähakens naturreservat.
Flera parter har dessutom synpunkter på transporterna till och från området, som bland annat väntas öka bullret i omgivningen.
Mark- och miljödomstolen tycker att lokaliseringen är den bästa av de alternativ som varit uppe till diskussion när det gäller att minska landsvägstransporter för den här typen av avfall.
"Då intrånget i verksamheten i sig blir minimalt med tanke på placeringen på ett stort industriområde som avsatts för bland annat miljöfarlig verksamhet." står det i domen.
Domstolen konstaterar också att verksamheten inte innebär någon risk av betydelse för kemikalieolyckor. "Både sannolikhet och konsekvens för de mest allvarliga scenarierna bedöms som låga." står det i domen.
När det gäller risken för ökat buller pekar domen på att det inte ska ske lastning eller lossning av bilar nattetid, utom i undantagsfall.
Domen kan överklagas, men kräver att Mark- och miljödomstolen ger prövningstillstånd för att så ska bli fallet.
Verksamheten i Helsingborg ska annars komma igång senast om två år.
Gå till toppen