Aktuella frågor

Debattinlägg: ”För människor med psykisk ohälsa kan bostadslöshet vara förödande.”

Situationen på bostadsmarknaden har förvärrats kraftigt. Många grupper konkurrerar om de bostäder som finns och personer med psykisk ohälsa hamnar ofta sist i kön, skriver fem skånska personliga ombud.

Bostadsbristen blir bara värre och inte sällan ställs svaga grupper mot varandra på bostadsmarknaden.Bild: Fredrik Sandberg/TT
På tisdagen reser en delegation personliga ombud från Skåne till näringsdepartementet för att diskutera bostäder med statssekreterare Alf Karlsson (MP). Anledningen är en skrivelse till bostadsministern som 140 personliga ombud över hela landet har ställt sig bakom.
I skrivelsen uppmärksammas bostadssituationen för människor med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Dessa personer är i påfallande många fall utestängda från bostadsmarknaden.
Det är vanligt att man inom denna grupp har en mycket låg inkomst eller ingen inkomst alls. En del har skulder hos Kronofogden – något som mycket snabbt kan uppkomma vid sjukdom. För ett hyreskontrakt ställer hyresvärdar ofta krav på en ordnad ekonomi, vilket diskvalificerar denna grupp.
På grund av den psykiska ohälsan är dessutom handlingskraften ofta hämmad. Det kan ibland bero på diagnosen, som kan ha till exempel initiativlöshet och kognitiva svårigheter som inslag, men också på den stora stress det innebär att behöva oroa sig över ekonomi och bostad. Det gör att målgruppen ibland har svårt att själv vara så aktiv i bostadssökande som samhället kräver.
För personer som har svårt att bli godkända som hyresgäster finns i de flesta kommuner en så kallad sekundär bostadsmarknad. Det innebär olika former av lösningar i stil med jourlägenheter, sociala kontrakt och kommunala hyresgarantier. Men omfattningen skiljer sig stort mellan olika kommuner.
Dessutom upplever vi att utsatta grupper här ställs mot varandra. Tillhör du inte en prioriterad grupp så kommer du ibland inte heller ifråga för den sekundära bostadsmarknaden. Vilka grupper som prioriteras varierar mellan kommunerna. Vanligt förekommande är att det rör sig om nyanlända, barnfamiljer och misshandlade personer.
Ibland uppmanas personer med svår psykisk funktionsnedsättning att själva ordna med vandrarhem eller härbärge. Hade detta inträffat om det rört sig om ett synligt handikapp, det vill säga en svårt fysiskt handikappad person?
För människor med psykisk ohälsa kan bostadslöshet vara förödande. Den otrygga situationen tar all kraft och energi som hade behövs för återhämtning.
Schablonbilden av en hemlös person är en missbrukare som sover under broar. Men bilden är mer komplex än så. Det kan handla om en 30-årig kille med social fobi som fortfarande bor hos föräldrarna i en miljö som präglas av våld och kränkningar. Eller en 20-årig tjej med ångestproblematik som flyttar runt till olika kompisars soffor, där oron över hemlösheten överskuggar allting annat. Eller en 50-årig man som hamnat i en djup depression efter en skilsmässa och endast hittat boende i en lagerlokal, där även det fysiska måendet försämras på grund av fukt och kyla.
Detta innebär ett personligt lidande, men även stora kostnader för samhället, i form av till exempel tillfälliga, dyra nödlösningar för kommunerna, förlängda sjukskrivningar och högre vårdkostnader.
Fler bostäder behövs i Sverige och då framför allt billiga, små hyresrätter. Dessutom behöver hyresvärdar ta större ansvar för målgruppen – såväl allmännyttan som privata hyresvärdar. Den sekundära bostadsmarknaden i kommunerna bör öka i omfattning, så att inte en utsatt grupp behöver prioriteras bort till förmån för en annan.
Tröskeln bör sänkas för hyreskontrakt. Det är viktigt att komma ihåg att betalningsviljan inte alltid hänger ihop med betalningsförmågan. Har man en gång varit hemlös kan hyran vara det som prioriteras allra högst och aldrig tummas på.
Många personliga ombud vittnar om problemets enorma omfattning. I Landskrona saknade till exempel 4 av 20 nya klienter bostad år 2014. Året därpå, 2015, saknade 8 av 24 egen bostad. Förra året, 2016, saknade 12 av 17 nya klienter egen bostad.
Personliga ombud hjälper personer med psykisk funktionsnedsättning att få det stöd som de har rätt till och behov av. Målet är att klienterna ska få större makt och kontroll över sitt eget liv.

Jessica Danielsson

Ulrika Walter

Marie Andréasson

Annika Djurberg

Daniel Leo

Jessica Danielsson är personligt ombud i Höörs kommun.
Ulrika Walter är personligt ombud i Hörby kommun.
Marie Andréasson är personligt ombud i Kävlinge kommun.
Annika Djurberg är personligt ombud i Landskrona stad.
Daniel Leo är personligt ombud i Landskrona stad.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen