Hälsa & Motion

4. Impotent för all framtid? Nej, inte med rätt rehabilitering (och en skicklig kirurg)

Impotens, inkontinens – och en personlig kris. Det är vanliga konsekvenser av en prostataoperation. Men det finns vägar tillbaka.

Först de positiva nyheterna: allt fler som drabbats av prostatacancer klarar sig allt bättre. Runt 100 000 svenska män lever redan med diagnosen.
Sedan de dåliga nyheterna: många av dem får bestående och allvarliga men av sin behandling.
Vid en operation, radikal prostatektomi, tas prostatakörteln, sädesledaren och sädesblåsor bort. Nära prostatan ligger knippen av nerver, just de nerver som reglerar förmågan till erektion.
Läs mer:1. Klart att du ska testa prostatan ... men vad får du egentligen veta?
Läs mer:2. Hjälp, mitt PSA-värde är för högt! Vad betyder det – och vad händer nu?
Läs mer:3. Du har prostatacancer – men behöver den verkligen behandlas?
En skicklig kirurgi kan – särskilt om man använder modern robotkirurgi – lyckas spara mycket av dessa nervknippen. Men med spridd cancer är skador svåra att undvika.
I en svensk undersökning berättade män om hur de dagarna före operationen gjorde sig beredda att "ta farväl" av en del av livet: sin sexualitet. Efter operationen hade många känslor av ånger och ambivalens – och kanske en oro för att den sexuella förändringen ska skada relationen med sin partner.
En magnetkamerabild av en prostatakörtel. Det något mörkare området längst upp - här markerat med en bil - visar en nio millimeter stor tumör.Bild: Skånes universitetssjukhus
Så illa behöver det inte vara, men det är ett faktum att sexualiteten för de allra, allra flesta som genomgår en radikal prostatektomi inte blir som förr.
Därför är operation – om när den bör göras – ett svårt val.
– Opererar man tidigt, när patienten är yngre, blir biverkningarna mindre. Och du vet ju inte hur den här tumören skulle ha sett ut om tjugo år. Operar man sent kanske tumören har vuxit, och då måste man ta bort mer, med svårare biverkningar, säger Anders Bjartell, överläkare och professor i urologi.
Han menar att bilden av biverkningarna i vissa fall är överdriven.
– Hälften av de som är yngre kan behålla potensen, och bara en av tio får betydande läckageproblem, säger Anders Bjartell.
Efter operation drabbas många av nedsatt lust, åtminstone tillfälligt, och svårigheter att få erektion. För uppemot 90 procent krymper penis något och för så gott som samtliga upphör sädesavgång vid orgasm. Orgasmen ändrar också karaktär och upplevs ofta svagare. Ibland gör det ont.
Dessutom är inkontinensproblem vanliga: mellan 10 och 20 procent påverkas.
Carina Danemalm Jägervall är sexualrådgivare och arbetar med sexologisk rehabilitering av män med prostatacancer. Potensmedicin och bäckenbottenträning hjälper många - men utfallet beror på hur mycket av nerverna kring prostatan som kunnat bevaras.Bild: Foto: Landstinget Kronoberg
En som arbetar länge med sexuell hälsa och funktion hos prostatacanceerdrabbade män är sexualrådgivaren Carina Danemalm Jägervall vid kirurgkliniken på Växjö lasarett.
Hon möter varje år flera hundra män som opererats, strålats eller hormonbehandlats för sin cancer.
– Jag har jobbat i vården ganska länge, och sett ett paradigmskifte i synen på patienten och sexualiteten. För länge sedan uppfattade vi äldre som nästan asexuella. Idag vet vi att människor har sex långt upp i åldrarna, säger Carina Danemalm Jägervall.
Samtidigt säger hennes erfarenhet att man ska akta sig för att tro att alla som söker sexologisk hjälp efter prostatacancern har samma behov av rehabilitering.
– En man i 50-årsålden, där kirurgen lyckats spara mycket av nerverna, kanske bara behöver en potenstablett för att kunna få en fungerande potens. För den som är äldre och redan har potensproblem sedan tidigare är det förstås svårare, säger hon.
– Det handlar också om vilken behandling man fått. Om man både opererats och strålats, och dessutom går på en hormonbehandling som kan feminisera kroppen, kan vägen tillbaka vara väldigt lång.
Och medan många önskar och strävar efter ett fungerande sexliv igen, finns det också många som inte lägger så stor vikt vid saken.
– Visst är många sexuellt aktiva längre upp i åren, men vi vet också att sexlivet avtar för många. En stor grupp har faktiskt lagt sexlivet på hyllan och är nöjda med det.
Tre huvudmetoder finns för att om möjligt kunna återställa förmågan till erektion: mediciner, tekniska hjälpmedel (som vakuumpump) samt träning av bäckenbotten.
Carina Danemalm Jägervall betonar att man skilja den mer tekniska delen av rehabiliteringen – att återställa förmågan till erektion – från en vidare sexologisk rehabiliteringen.
I den senare kan stödet mer handla om samtal och hjälp att hantera den utmaning för identitet och självbild som cancern kan innebär.
– Manlighet förknippas ju med egenskaper som styrka och kontroll. I det här fallet tappar man just kontrollen över en kroppslig funktion som man haft hela livet och varit trygg med, säger sexologen Carina Danemalm Jägervall.
En del känner också skuld och skam. Och oro för relationens framtid, nu när förmågan till sex verkar försvunnen.
– Min erfarenhet är att just den oron är överdriven. De flesta får bra stöd från sina partner.
Fakta

Det här gör forskningen

Undersöker medicinska konsekvenserna. Till exempel i Malmö har uppföljningsstudier gjort av män som genomgått större operationer. Inkontinens och sexuell funktion har följts upp, för att få en bättre bild av konsekvenserna av prostataoperationer.

• Undersöker hur opererade män mår psykiskt. Vilken roll spelar socialt stöd och sociala nätverk för patienternas återhämtning? Forskning visar, förväntat nog, att nätverket kring mannen spelar en stor roll för tillfrisknandet.

Läs alla artiklar om: Prostataskolan
Gå till toppen