Helsingborg

150 hemvårdspatienter per sjuksköterska - nu kan Attendo få böta för arbetsmiljön

Förändringar måste ske inom en månad. Annars hotar Arbetsmiljöverket med 100 000 kronor i vite.

I somras agerade Vårdförbundet för sina medlemmar i Attendo hemsjukvård i Helsingborg. Där fanns sjuksköterskor som var och en fått ansvara för upp till 150 patienter, oftast äldre personer med olika sjukdomar. En så pressad arbetssituation att sjuksköterskorna själva kunde bli sjuka, enligt facket.
Läs mer:Kris i hemsjukvården – en sjuksköterska ansvarar för 150 äldre
Nu, efter att Vårdförbundet begärt ytterligare åtgärder, har Arbetsmiljöverket beslutat om ett föreläggande mot Attendo. Om inte företaget genomför förändringar senast den 14 april, kan Arbetsmiljöverket ansöka att förvaltningsrätten dömer Attendo till att betala vite på 100 000 kronor.
– Vi kommer inte att överklaga beslutet, utan håller på att jobba med Arbetsmiljöverkets krav. Vi bedömer också att vi kommer att hinna med att åtgärda innan tidsgränsen löper ut i april, säger Hannes Kataja, kommunikationsansvarig på Attendo.
Han uppger att ingen sjuksköterska längre har så många som 150 patienter, men kan inte säga vilket antal sjuksköterskorna som mest ansvarar för nu.
– Bemanningen utvärderas hela tiden, beroende på hur behovet ser ut. Precis som i resten av landet är det ett problem att rekrytera sjuksköterskor. Men vi jobbar med detta hela tiden. Även om bemanningen är viktig, så är det inte allt. Vi jobbar också med planering, schemaläggning och med att andra yrkesgrupper kan ta över vissa uppgifter och avlasta sjuksköterskorna, säger Hannes Kataja.
När Attendo tog över verksamheten 2013 fanns det 21 ordinarie sjuksköterskor. Nu finns tio ordinarie, fem timanställda, fem från bemanningsföretag och fem utländska som är under upplärning enligt Arbetsmiljöverket.
Antalet patienter har i stort varit detsamma hela tiden. Sedan 2013 har dessutom personalomsättningen varit hög, vilket har ökat pressen på de ordinarie anställda.
Bild: Tom Wall
Kraven från fackets skyddsombud har bland annat gällt anpassad arbetsmängd per medarbetare och minskad kvälls- och helgtjänstgöring för att kunna handleda undersköterskor på dagtid.
Dessutom begärde facket översyn av chefsstöd och kommunikation samt kontinuerlig uppföljning med det lokala skyddsombudet. Bland annat orsakade brister i kommunikationen flera vårdmissar under sommaren.
I november gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och i det nyligen beslutade föreläggandet går myndigheten i stort Vårdförbundet till mötes.
Under handläggningstiden har Attendo skrivit till Arbetsmiljöverket och meddelat att företaget startat en undersökning av arbetsmiljön, att riskbedömning ska göras nu i februari men att vissa risker redan har åtgärdats.
Dessutom har Attendo anordnat en utbildning om att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Ytterligare utbildning ska hållas inom kort.
Men detta tycker inte Arbetsmiljöverket räcker utan kräver att en undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena och en konkret hållen handlingsplan tas fram. Undersökningen ska minst omfatta de punkter som Vårdförbundet har begärt.
Gå till toppen