Hälsa & Motion

5. Efter prostatacancern: hur lång tid har jag kvar att leva?

Goda resultat för mediciner som kan förlänga livet för svårt sjuka prostatacancerpatienter. Men biverkningarna är svåra av "kemisk kastrering".

De mest aggressiva slagen av prostatacancer växer snabbt och bildar dessutom nya tumörer, metastaser, i andra delar av kroppen.
Det är patienter med den här formen som kommer att dö av sin sjukdom; totalt runt 2400 män per år i Sverige.
Många av dem genomgår en operation, men för en tredjedel av dem återkommer cancern. Ny behandling med strålning och cellgifter kan vänta – och kanske förlänga livet. Men vad som varit bästa sättet att hålla dessa svåra cancerformer i schack har inte varit helt avgjort.
Under 2000-talet har dock stora framsteg gjorts i behandlingen av även denna, svårast sjuka grupp av prostatacancerdrabbade.
Det handlar om mediciner – enzymhämmare och receptorblockerare – som påverkar kroppens eget testosteron. Efterom just testoteston är en förutsättning för tumörtillväxt kan sådana läkemedel alltså bromsa spridningen.
Läs mer:1. Klart att du ska testa prostatan ... men vad får du egentligen veta?
Läs mer:2. Hjälp, mitt PSA-värde är för högt! Vad betyder det – och vad händer nu?
Läs mer:3. Du har prostatacancer – men behöver den verkligen behandlas?
Läs mer:4. Impotent för all framtid? Nej, inte med rätt rehabilitering (och en skicklig kirurg)
Sammantaget har sådana mediciner inneburit att män med spridd prostatacancer nu överlever cirka fem år, vilket ska jämföras med bara två år för tio–femton år sedan.
Sedan några år finns ett par nya livsförlängande läkemedel mot spridd prostatacancer att tillgå i Sverige: Xtandi och Zytiga. Sedan halvårsskiftet 2015 ingår läkemedlen i förmånssystemet, innan dess ansågs medicinerna (som kostar hundratusentals kronor om året per patient) vara för dyra.
En amerikansk studie från 2017 visade också att det – glädjande nog – var de män som hade de mest aggressiva cancerformerna som hade mest att vinna på de nya hormonläkemedlen.
Av de som fick strålning och hormoner var 76 procent i livet tolv år senare. Av de som enbart fick strålbehandling var siffran 71 procent. Med andra ord: hormonerna förlänger livet.
"Uppföljningen av vården är usel i Sverige, säger Calle Waller, forskningschef på patientföreningen Prostatacancerförbundet.Bild: Prostatacancerförbundet
Användningen varierade därför kraftigt över landet, många svårt sjuka män fick betala själva eller vara utan de läkemedel som skulle ge dem en ökad livskvalitet och förlänga deras liv.
Ett problem med denna typ av behandling är att strålning av skelettet – där metastaser ofta förekommer – är mycket smärtsam.
Dessutom kan hormonbehandlingen, så kallad "kemisk kastraktion", leda till benskörhet. En annan effekt är att mannen utvecklar feminina kroppsdrag, eftersom halten testosteron i kroppen blir väldigt låg.
Enligt Prostatacancerförbundet finns det mycket kvar att göra.
– Uppföljningen av PC-vården är riktigt usel, säger Prostatacancerförbundets forskningschef Calle Waller. Vi behöver mer forskning om hur behandlingsskador ska undvikas, men också om hur man behandlar uppkomna skador kring sexuell funktion och urinläckage.
Doktorn som utförde operationen får inte veta hur patienten påverkats på lång sikt, eftersom senare vårdskador främst hanteras av primärvården.
– Svensk sjukvård har inte inbyggt att man följer upp patienterna, säger Calle Waller.
Fakta

Vad gör forskningen?

Bättre kunskaper om biverkningar. I Umeå har forskare arbetat med att jämföra biverkningar på lång respektive kort sikt av de två huvudmetoderna vid cancer, strålning och operation. Tanken är att en bättre kunskap om biverkningar ska hjälpa läkare och patienter att fatta mer informerade val om behandling.

Undersökning av livskvalitet. Vid Lunds universitet görs flera sorters kartläggningar av livskvaliteten för män som genomgått prostatektomi.

Fakta

Vad är prostatan?

Prostata är en körtel, stor som en valnöt ungefär, som bara finns hos män. Den finns i bäckenet, nedanför urinblåsan och ligger kring urinröret. Körteln bildar ett sekret, som hjälper till att späda ut spermierna och göra sädesvätskan mer lättflytande. Det gör i sin tur att de spermierna lättare kan befrukta ägget.

I realiteten betyder det att prostatan endast "behövs" i ett par sekunder av en mans liv – nämligen just då han ska befrukta en kvinna. Prostatan är mycket liten vid födseln, men växer till under livet.

Läs alla artiklar om: Prostataskolan
Gå till toppen