Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Arbetet mot ett fossilfritt inrikesflyg pågår för fullt.”

Med mindre än 7 procent av den outnyttjade årliga skogstillväxten i Sverige skulle hela det svenska inrikesflyget kunna bli fossilfritt, skriver Torbjörn Gregorioff och Anna Soltorp på flygbolaget Bra.

Kö på Ängelholms flygplats. Flyget, inte minst inrikesflyget, går mot större miljömedvetenhet, anser skribenterna.Bild: Sven-Erik Svensson
Somliga offentliga aktörer styr över medarbetares resor från flyget till andra transportmedel för att minska miljöpåverkan. Då undrar vi om de offentliga aktörerna inte missar den stora utveckling som inrikesflyget genomgått när det gäller att minska de fossila utsläppen.
Tar aktörerna hänsyn till de ytterligare miljöutsläpp och kostnader som är förknippade med övernattningar?
Tänker de på konsekvenserna för de kollegor som inte längre har möjlighet att komma hem till familjen på kvällen?
Genom att använda en del av sina fonder för klimatkompensation till att köpa biobränsle skulle exempelvis kommuner kunna bidra till ett fossilfritt inrikesflyg och samtidigt främja en hållbar regional utveckling.
Idag står inrikesflyget för 1 procent av utsläppen av koldioxid och arbetet mot ett fossilfritt inrikesflyg pågår för fullt. Det finns naturligtvis utmaningar, men dem löser vi bäst genom att samarbeta.
Vi på flygbolaget Bra har som mål att halvera våra fossila koldioxidutsläpp på tio år och ta ett stort steg på vägen mot ett fossilfritt inrikesflyg.
På sträckan mellan Ängelholm och Stockholm flyger vi redan nu med det i särklass mest bränsleeffektiva och klimatsmarta turbopropflygplanet som finns på marknaden, ATR 72-600. Detta innebär en minskning av de fossila utsläppen per passagerare med cirka 45 procent jämfört med jetflygplan. Utsläppen av växthusgaser per passagerare motsvarar ungefär vad miljöbilen Toyota Prius släpper ut på samma sträcka.
Vår vision är att flyga mer på biobränsle för att ytterligare minska vårt fossila avtryck. Den 1 februari i år genomförde vi vår första ATR 72-600-flygning med 45 procent biobränsle i tankarna. Det reducerade de fossila utsläppen med 67 procent per passagerarkilometer.
Med nya flygplan och biobränsle kan vi åstadkomma klimatnytta, samtidigt som vi bidrar till jobb och tillväxt i hela landet. Biobränsleflygningen den 1 februari mellan Bromma och Umeå genomfördes med en 45-procentig blandning biobränsle, gjort på använd frityrolja från matproducenter och restauranger i USA, till ett pris som är mer än tre gånger så högt som marknadspriset för fossilt bränsle. I Sverige finns dock råvaror att tillgå. Med mindre än 7 procent av den outnyttjade årliga skogstillväxten skulle hela det svenska inrikesflyget kunna bli fossilfritt.
Flera forskningsprojekt pågår och restprodukter från skogsindustrin har visat sig vara en lämplig råvara såväl tekniskt som ekonomiskt. Utmaningen nu, som vi delar med andra flygbolag, är att få tillgång till biobränsle till en rimlig kostnad.
Inrikesflyget har, som regeringen uttrycker det i sin nationella flygstrategi som presenterades i januari i år, stor betydelse för inrikes transporter. Vi på Bra tror på ett hållbart inrikesflyg, närproducerat biobränsle och levande regioner. Vi vill gärna bjuda in till samtal om hur vi tillsammans kan utveckla det hållbara inrikesflyget.

Torbjörn Gregorioff

Anna Soltorp

Torbjörn Gregorioff är regionchef på flygbolaget Bra. Anna Soltorp är hållbarhetschef på flygbolaget Bra.
Gå till toppen