Perstorp

Händelserikt år för Röda korset

80-årsjubilerande Röda korset-kretsen i Perstorp har haft årsmöte med tillbakablickar på ett späckat år.

Röda Korskretset kunde 13 februari summera insamlingar som förmedlat över 360 000 kronor till olika projekt, varav katastrofhjälp till Syrien, Ecuador och världens barn.
"Alla dessa gåvor kommer från vår försäljning på Mötesplats kupan där frivilliga gör en mycket fin insats." skriver ordförande Sven Erik Sjöstrand.
Han minns särskilt Mötesplats Perstorp den 12 november, en dag med mat, mingel och musik, som kom till sedan Röda Korset centralt tilldelats medel från regeringen för människor på flykt. "Vi erhöll 30 000kr och tidigt bestämde vi att målet var en mångkulturell dag." berättar han.
En arbetsgrupp jobbade fram konceptet – enpresentation med provsmakning av mat från olika delar av världen kompletterat med underhållning.
Via kontakter med bland annat SFI och Munka Ljungby folkhögskola engagerades ett femtontal matlag .
"Vid öppnandet bågnade borden av varierande maträtter och drycker från många olika länder" berätar han.
Minst 450 vuxna och barn deltog under dagen i Folkets Park.
Fotnot: På årsmötet gjordes också några val. Sven Erik Sjöstrand valdes till ordförande för 1 år, ny i styrelsen blev Signe IImarie som valdes på 1år, Annette Toresson valdes till styrelseledamot för 4 år, Eva Olsson valdes för 1år och Ulla Britt Nilsson valdes som styrelseledamot för 2 år. Övriga som kvarstår i styrelsen är Ingrid Sönnerby, Karin Grönberg, Lars Holmström, Karin Wester.
Gå till toppen