Perstorp

Brister i kommunala körjournaler

Det går inte att utesluta att kommunala bilar används privat. Det slår revisionen i Perstorps kommun fast och efterlyser bättre rutiner.

Ett antal brister upptäcktes när kommunrevisionen i Perstorp lät revisionsföretaget Ernst & Young, EY, granska körjournaler för ett antal bilar på tekniska förvaltningen och socialförvaltningen.
I flera fall finns ingen information om ort vid resans start och mål. Vad ärendet gällt och vilka som fått besök saknades också. I flera fall hänger mätarställningen från den ena dagen till den andra inte samman. Ofta handlar det om små differenser, men det finns också exempel på över tio mil och frågetecken kring bensinkort.
Det ligger i sakens natur att om fordon används privat låter man det växa fram en helt oacceptabel ordning - Bo Nilsson.
Revisionen anser att det handlar om "omfattande brister". Konsulten har inte letat efter bevis för att bilar används privat, men det ligger i farans riktning.
– EY:s bedömning är att om anställda disponerar fordon utan kostnad blir det en löneförmån, säger revisionens ordförande Bo Nilsson från Perstorps Framtid.
En konsekvens skulle kunna bli att Skatteverket kräver att kommunen betalar sociala avgifter.
– Sedan är det inte moraliskt bra. Det ger en kultur där privat och kommunal tillgång blandas ihop. Det ligger i sakens natur att om fordon används privat låter man det växa fram en helt oacceptabel ordning, säger Bo Nilsson.
En korrekt hanterad körjournal kan vara ett sätt att visa för Skatteverket att kommunens bilar inte används privat. I dag anser dock revisionen att körjournalerna inte håller måttet. Det saknas dessutom riktlinjer och policys för hur de ska fungera.
– Om inte förutsättningar finns för att följa upp måste man ta fram rutiner, säger Bo Nilsson.
I januari i år införde kommunen elektroniska körjournaler som rätt använda kan vara ett bra verktyg, resonerar revisionen.
Kommunstyrelsen och socialförvaltningen ska nu svara på revisionens kritik.
Gå till toppen