Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Region Skåne har tröttnat på de skyhöga räkningarna för svettvården – kräver lagändring

Möjligheten för skåningar att få behandling för kraftig svettning på en privat klinik i Köpenhamn har sedan 2014 kostat Region Skåne fjorton miljoner kronor. Räkningar på flera miljoner är på väg.

Mer än hälften av patienterna på Svedklinikken i Tårnby utanför Köpenhamn är svenskar. Över tusen skåningar har fått svettbehandling där. Men nu har Region Skåne tröttnat på att betala de skyhöga räkningarna.
– Entreprenörer har drivit fram ett rättsläge som gör det möjligt för dem att fakturera helt utan ekonomiska begränsningar, kommenterar Skånes regiondirektör Alf Jönsson.
– Det är ett utflöde av skattepengar som till viss del går till behandling som patienterna normalt inte fått bekostad i den offentliga vården. Antingen för att den är direkt skadlig, eller för att inte bedöms vara medicinskt motiverad.
Läs mer: Svettpatienten: Jag bara fyllde i en enkät
I ett brev till regeringskansliet kräver regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) att lagstiftningen ses över så att "ersättningen för vård i annat EU/EES-land begränsas till en nivå som överensstämmer med hemlandstingets kostnader."
Irritationen över Svedklinikken, och andra privata vårdgivare som nu etablerat sig i Danmark, är påtaglig. I brevet påpekas bland annat att svenska bolag erbjuder hjärtablationer (mot förmaksflimmer) kostnadsfritt i Köpenhamn med hänvisning till det fria vårdsökandet.
Svedklinikken ligger i Tårnby, bara ett par metrostationer från Kastrups flygplats.Bild: Karin Zillén
Ett par vägledande domar i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har gett Svedklinikken rätt att ta upp till 32 000 svenska kronor för en svettbehandling. Patienternas hemlandsting måste betala, och det har blivit en dyr historia för främst Region Skåne och Stockholms läns landsting.
Läs mer: Kliniken: Vi står på patienternas sida
Det är inte så att svettpatienter nekas vård i Sverige. De flesta svenska landsting erbjuder olika behandlingar, även botox, men bara för armhålor, händer och i vissa fall fötter. I Skåne fick 2 500 personer hjälp mot hyperhidros (onormal svettning) under 2016, och det finns inga köer.
Men många föredrar den behandling som erbjuds på den privata kliniken i Tårnby. Den innebär att nervgiftet botulinumtoxin (botox) injiceras på utsatta ställen och blockerar nervimpulser till svettkörtlarna. Effekten klingar av efter några månader och många patienter åker till Danmark flera gånger om året.
– I våra svenska riktlinjer för svettbehandling ingår botoxbehandling på vissa delar av kroppen, men inte överallt. I Danmark är man mer frikostig med var man injicerar det, och antalet behandlingar man kan få, förklarar Ingrid Bengtsson Rijavec, som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.
De svenska landstingen har inte haft någon samstämmig prislista för planerad vård som också erbjuds utomlands, t ex svettbehandlingar. Därför har domstolarna hittills givit patienterna rätt till ersättning för vad de faktiskt betalt, även om HFD noterat att kostnaden på Svedklinikken "...framstår som förhållandevis hög" .
Striden handlar också om vilken sjukvård våra skattepengar ska användas till.
– Det här slår undan benen för allt arbete kring jämlik vård och nationella riktlinjer, och för hela prioriteringsarbetet. Det är viktigast att de som mest behöver vård också ska få den, säger Ingrid Bengtsson Rijavec.
Regiondirektören Alf Jönsson har kontaktat både Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) för att försöka bromsa de skenande svettkostnaderna.
På SKL säger handläggaren Hans Knutsson att organisationen arbetar både juridiskt, politiskt och praktiskt för att landstingen ska "återfå kostnadskontrollen".
– Vi ger juridiskt stöd till de landsting som överklagar ersättningsbesluten, vi diskuterar med socialdepartementet och vi arbetar med sjukvårdsregionerna för att samordna prislistorna, säger han.
FAKTA

Tre av fyra skånska ersättningskrav gäller svettbehandling

Sedan 2013 råder fritt vårdsökande i hela EU/EES även för planerad vård. Kravet för att få en utlandsbehandling betald är att den erbjuds någonstans i den offentliga svenska vården, och att metoden är vetenskapligt underbyggd.
Försäkringskassan tar besluten, hemlandstinget betalar i efterskott. Landstingen får statsbidrag för utlandsvården, men i Skåne täcker de inte alls kostnaden eftersom alltfler skåningar söker vård i Danmark.
Under 2016 fick Region Skåne 2 305 ärenden om ersättning för planerad vård i EU.
Av dessa gällde 1 757 behandling för hyperhidros i Danmark.
Planerad ortopedi, som knä-, höft- och ryggoperationer: 111 ansökningar.
ADHD-utredningar i Köpenhamn: 100 ansökningar.
Ytterligare 900 ansökningar gällde akut vård i andra EU/EES-länder. Då gäller det sådant som brutna ben i Alperna, hjärtstopp i Kroatien eller bilolyckor.
Fakta/Hyperhidros
Cirka tre procent av befolkningen lider av hyperhidros, onormal svettning. Den kan vara generell, över hela kroppen, eller lokal, oftast händer, fötter, armhålor och ljumskar där det finns många svettkörtlar.
Fakta/ så får patienterna ersättning
1) Patienter som vill söka planerad vård i EU kan begära ett bindande förhandsbesked om ersättning från Försäkringskassan.
2) Om behandlingen är godkänd betalas bara vanlig patientavgift till vårdgivaren utomlands. Vårdgivaren skickar fakturan till F-kassan, som betalar och senare kräver ut pengarna av patientens hemlandsting.
Om patienten inte har förhandsbesked, får hen betala för vården och begära ersättning i efterhand.
3) En patient kan aldrig få högre ersättning för vård utomlands, än vad samma vård hade kostat i Sverige.
Gå till toppen