Höganäs

Fortsatt proteststorm mot höga hus i Viken

Drygt 150 personer har kommit med invändingar mot det nya förslaget för 4,5-våningshus i Viken.

Mellan 95 och 100 nya bostäder ska byggas på den så kallade potatisåkern i centrala Viken.
Förslaget för det omstridda nya bostadsområdet har arbetats om efter Vikenbornas protester i fjol.
Men det är fortfarande hus i upp till 4,5 våningar som planeras, och opinionen är fortsatt stark.
– Vi förstår att kommunen måste växa och att man vill bygga på potatisåkern. Men varför kan man inte göra det på ett sätt som anpassas till bykaraktären?, säger Tove Mauritzson, en av de vikenbor som varit tongivande i debatten.
När det nya planförslaget var ute på granskning under februari kom nära 150 skrivelser in till kommunen. De allra flesta från kritiska vikenbor:
"Planförslaget utgör ett svårt övergrepp mot Vikens gamla och välbevarade miljö."
"Detta nya förslag är i princip samma som det förra - fortfarande för många våningar."
"Viken är inte emot utveckling, men det finns en gräns för hur mycket byn kan klara av att växa."
Men länsstyrelsen, som tidigare haft invändningar när det gäller kulturmiljön, bedömer nu att riksintresset inte skadas efter att man ändrat i förslaget. Men påpekar att man bör ha tydliga villkor för gestaltningen, som taklutning, i planen.
Det omarbetade förslaget innebär flera smalare flerfamiljhus i mindre enheter med olika höjder, istället för två större hus längs Hälsingborgsvägen.
– Det är jättefina ritningar, men det är inte säkert att det kommer att se ut så när det byggs. Höjden är kvar, den påverkar siktlinjen överallt. Var man än står i byn så kommer man att se det, säger Tove Mauritzson, som anser att politikerna inte lyssnat.
Varför kan man inte bygga höga hus just i Viken?
– Det är ett av länets bäst bevarade kustsamhällen, och riksintresse. Ingen annan by av det här värdet i Skåne har fått motsvarande byggnation. Det som är attraktivt med Viken är just att det är småskaligt.
En invändning från vikenborna är att kommunen prioriterar byggarens intressen.
Även om de nya husen inte byggs i gamla Viken, är det så pass nära att det påverkar även där, anser Tove Mauritzson.
I somras lämnade hon och Lena Thorsson in en enkät där 1 744 vikenbor svarade ja på frågan: "Anser du att kommande bostadsbebyggelse i Viken ska hållas till två våningar?"
Namnlistorna har nu lämnats in igen.
– Vi ger oss inte. Nu hoppas vi att det går en runda till, säger Lena Thorsson.
Peter Schölander (M), ordförande i kommunstyrelsen sedan tre dagar tillbaka, får nu frågan på sitt bord.
– Vi behöver bostäder i Viken, och behöver skapa möjlighet för den som vill flytta från sin villa och bo tillgänglighetsanpassat. Det är ett bra läge nära kollektivtrafiken, då är det bra om man kan få många bostäder där, säger han.
Visst finns det ett mått av att möta markägaren på vägen, som man gör även i andra ärenden, säger Peter Schölander.
– Det är klart att det finns ett samspel, det måste det finnas.
Har man tagit för lätt på Vikenbornas protester?
– Man har inte tagit lätt på det. Detta är en del av en process. Vi tar fram en detaljplan och vi tar in synpunkter. Det är nu vi måste sätta oss ner och diskutera det politiskt, säger Peter Schölander.
– Vi har gått från ett dåligt förslag till ett mycket bättre, tack vare opinionen.
Kan man klubba en plan om det finns ett så stort motstånd?
– Det blir upp till politikerna i kommunfullmäktige att ta ställning till, säger Peter Schölander.
Men först ska kommunens planavdelning sammanställa de nya synpunkterna, och ta ställning till om något ska justeras. Gör man större ändringar i planförslaget måste granskningen göras om innan planen går vidare till politikerna för beslut.
Läs alla artiklar om: Byggplaner i Viken
Gå till toppen