Helsingborg

Kommuner och region överens om skånsk tågsatsning

Bygg ut Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad till dubbelspår. Kommunerna i norra delen av Skåne och Region Skåne är överens. Nu hoppas de att staten och Trafikverket lyssnar.

Idag är det enkelspår som gäller för tågen som trafikerar sträckan Helsingborg-Kristianstad, Skånebanan kallad. Det begränsar kapaciteten och gör trafiken känslig för störningar.
Lösningen är att bygga dubbelspår på sträckan, menar lokala och regionala makthavare. På fredagen enades politikerna i de berörda kommunerna och Region Skåne om en avsiktsförklaring i ärendet. Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp, Hässleholm och Kristianstad står bakom.
Nu ska de försöka få regeringen och Trafikverket att ta med satsningen i den nationella planering som ska antas nästa år och behandlar investeringarna i infrastruktur under perioden 2018–2029.
– Med alla åtgärder vi föreslår skulle man komma ner i 45 minuters restid mellan Helsingborg och Kristianstad. Det skulle betyda mycket för arbetspendlingen, säger Henrik Fritzon (S) regionstyrelsens ordförande.Bild: Lars Brundin
– Det är viktigt att kunna vara eniga vid den här typen av infrastruktursatsningar och det har vi lyckats med de senaste åren, säger Henrik Fritzon (S) regionstyrelsens ordförande.
Han menar att Skånebanan är betydelsefull för att binda samman regionens östra och västra del.
– Det är viktigt att få igång arbetspendlingen på sträckan.
Idag tar det ungefär en timme och tjugo minuter att åka tåg mellan Kristianstad och Helsingborg.
– Det är för lång tid för att pendla till jobbet, de flesta brukar dra gränsen vid ungefär en timme. Med alla åtgärder vi föreslår skulle man komma ner i 45 minuters restid. Det skulle betyda mycket, här finns en stor potential att öka arbetspendlingen, säger Henrik Fritzon.
Överenskommelsen är en avsiktsförklaring och har ingen formell betydelse när det gäller vem som ska bekosta satsningen eller vilka summor det kan komma att röra sig om. Klart är dock att det rör sig om åtskilliga miljarder kronor om hela Skånebanan ska få dubbelspår.
Gå till toppen