Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Förorenad jord vid Nya Sjöcrona förskola

Bygget av Nya Sjöcrona förskola har försenats. Orsaken är att provtagning visat på arsenik, bly och cancerogena ämnen. Jordmassor har därför fraktats bort.

Föroreningar i jorden har försenat bygget av Nya Sjöcrona förskola.Bild: Anders Malmberg
– I samband med exploateringen har man stött på föroreningar. Det farliga avfallet plus mer jord har tagits bort och fyllts på med rena massor. Så nu klarar man de nivåer som krävs för att bygga en förskola, säger miljöinspektör Maria Fänge.
– Överst ligger det matjord för att det ska vara helt säkert.
Troligen har det grävts efter lera här tidigare medan ett tegelbruk låg i närheten. Keramikrester från tegelfabriken och Höganäs AB plus en del annat har sedan slängts för att fylla igen groparna på tomten. Stickprover visar på tjärasfalt som innehåller cancerogena PAH, polyaromatiska kolväten. Tjärasfalt förbjöds på 70-talet när förskolan Sjöcrona byggdes. Nya Sjöcrona ligger på samma plats.
Bygget av Nya Sjöcrona förskola är nu i full gång.Bild: Anders Malmberg
Prover har tagits i omgångar i samband med bygget men inte visat på några föroreningar men när man rev de gamla byggnaderna i somras och började gräva för nybygget har tjärasfalt och spår av arsenik och bly upptäckts. När det gäller arsenik är halten på en av provpunkterna något högre än man får ha på en industritomt.
Stickproven visar även på bly på tre ställen och för PAH-H är det fler träffar, både ytligt och längre ner, som överstigit gränserna för känslig markanvändning, det vill säga där man bygger bostäder, förskola och skola. Kraven är högre där barn leker och vistas.
Läs också Arbetet påbörjat vid Sjöcronavallen
Många barn har lekt här under åren. Har det varit farligt?
– Eventuella risker för barnen är svåra att bedöma men i och med att föroreningarna på de flesta ställen legat så pass långt ner som på en halv till en och en halv meter tror jag inte det haft någon större effekt, svarar Maria Fänge.
– Men det har även varit en del ytligare gränsvärden.
Jordmassor har fått bytas ut vid Sjöcrona, innan bygget av nya förskolan började.Bild: Anders Malmberg
Under åren har kontroll av byggmark blivit allt strängare. I Höganäs har kommunens planavdelning börjat ta markprover tidigt, numer redan vid planering av ny bebyggelse.
– Av det här kan man dra slutsatsen att man inte ska ta för givet att marken är ren i en stad, säger Maria Fänge.
Bygget av Nya Sjöcrona går bra men att ta bort jordmassorna och ersätta med ren jord har tagit extra tid.
– Kraven är högre ställda idag än på 70-talet när den tidigare förskolan byggdes, säger Daniel Svanberg, byggprojektledare på kommunen.
– Vår bedömning var lite för optimistisk när vi pratade om inflyttning i höst. I avtalet med entreprenören står att det ska vara klart i december och det räknar vi med, så inflyttning blir i januari.
Barnen från gamla Sjöcrona är under byggtiden i Lokets paviljonger och på Nya Sjöcrona ska även barnen från Vippans förskola på Kapellgatan flytta in.
Gå till toppen