Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Cyanid funnet på Öresundskrafts område i Helsingborg

Skyddsklädd personal har arbetat med att forsla bort kontaminerad jord i täckta lastbilar.

Det var vid schaktarbeten i november på Västra Sandgatan som de första spåren av cyanid och andra föroreningar hittades. (Orginalbilden något beskuren.)Bild: Öresundskraft
Det var i november förra året som de första signalerna om föroreningar i marken kom. Då stoppade Öresundskraft schaktarbetena för en kraftkabel vid bolagets huvudkontor på Västra Sandgatan.
När det upptäcktes att jorden var blå ringde det varningsklockor hos dem som arbetade med schaktningen.
– Arbetet fick då läggas ned och det togs jordprover. Det luktade också av petrolium har jag fått berättat för mig, säger Göran Skoglund, informatör på Öresundskraft.
Läs mer: Föroreningar stoppar kabelarbete
Den blåa jorden visade sig vara kontaminerad av cyanid, ett extremt giftigt ämne, som finns i jorden på platsen eftersom man fram till 1964 här tillverkade stadsgas av stenkol.
– Cyanid är en biprodukt av den processen, säger Göran Skoglund.
Den typ av cyanid som hittades där var dock inte speciellt giftig i den form den hade just då.
När det stod klart att det handlade om allvarliga föroreningar, utöver cyanid hittades nämligen också bly, barium, arsenik och kadmiun samt polyaromatiska kolväten beslöts att ta prover på ett större område, också inne på Öresundskrafts tomt.
Här hittades betydligt giftigare typer av cyanid som fick hanteras av personal i skyddskläder.
– Den jorden får inte fraktas på öppet flak så vi fick använda täckta lastbilar, säger Göran Skoglund.
Nu har bolaget tagit hjälp av en konsult för att kartlägga hur allvarligt läget är.
– Vi har gjort analyser av hela vårt område och ur detta kommer en miljöriskbedömning som vi ska redovisa för miljöförvaltningen. Sedan finns det olika scenarion, säger han.
Ett är att man bestämmer sig för att sanera all mark, ett annat är att man låter allt ligga där det ligger. Att vistas på marken eller på området är inte farligt. Gifterna påverkar inte ovan mark enligt Göran Skoglund.
Ett tredje alternativ är att sanera när och om man bestämmer sig för att använda marken till någonting annat än man gör i dag.
Öresundskraft har också mätt grundvattnet i området för att se om några av gifterna kan ha lakats ut.
– Prover har tagits av grundvattnet på två platser. Halterna är låga jämfört med angivna riktlinjer, säger Göran Skoglund.
Här, strax söder om centrala Helsingborg, ligger Öresundskrafts område.Bild: Google Earth
Att marken där Öresundskraft finns är förorenad har varit känt länge just med tanke på historien.
– Men vi har nog inte riktigt förstått omfattningen, säger han.
Vad som händer nu återstår att se. Först ska den miljöriskbedömning som görs bli klar och sedan ska man bestämma hur man går vidare.
När det gäller schaktningen för och läggningen av den nya kraftigare elkabeln, det som utlöste giftlarmet i november, fortsätter arbetet men i en långsammare takt än normalt eftersom man vill vara extra försiktig.
Ingen människa har skadats av de nu upptäckta föroreningarna och all personal på Öresundskraft arbetar kvar som vanligt. Det går att vara i alla lokaler och på all mark där det inte grävs.
Någon särskild oro bland personalen tycker han sig inte ha märkt av.
– Nej, det kan jag inte påstå. Vi har berättat på intranätet om detta men det är säkert någon som tycker det är otrevligt, och det är det ju också, men inte farligt, säger Göran Skoglund.
Gå till toppen