Klippan

Min mening: ”SD tar ansvar. Kommer Moderaterna att ta ansvar?”

Sverigedemokraterna svarar Kenneth Dådring (M) angående hans insändare "Tar Sverigedemokraterna i Klippan sitt ansvar?" som publicerades den 28 februari.

Kenneth Dådring (M) undrade i Min mening 28/2 om SD tar ansvar. Här följer vårt svar.
I valet 2014 hade vi bara sju namn på valsedeln, men fick hela nio mandat. Därefter har vi förlorat 2 personer i fullmäktige varför endast fem av nio stolar är besatta. I snitt är det därmed 3 av 5 personer som närvarat på fullmäktiges sammanträden, inte tre av nio som Dådring låter påskina. Skälet till frånvaron är dåliga förutsättningar, inte bristande ansvar.
Läs mer:Min mening: Tar Sverigedemokraterna i Klippan sitt ansvar?
Till skillnad från övriga partier har vi inga ersättare att ta in. Om en av oss måste jobba, vårda sjukt barn, eller själv är sjuk när fullmäktige sammanträder, får vi tyvärr ytterligare en tom stol utöver de fyra ständigt tomma. Med en hög politisk aktivitet i fullmäktige gör vi dock vårt bästa för att kompensera för det.
I valet 2018 strävar vi efter att ha många namn på valsedeln. Ni som sympatiserar med Sverigedemokraterna, och som tack vare Dådrings fråga om våra tomma stolar nu inser vikten av att göra mer, är hjärtligt välkomna att kandidera för oss i valet 2018. Stort tack till Dådring för hjälpen med rekrytering!
Utöver att Sverigedemokraterna ska ta ansvar för att slippa tomma stolar framöver krävs ytterligare ansvarstagande i Klippan.
Mycket tyder på att samverkan mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna (kanske något mer parti) skulle kunna ge Klippan en för kommuninvånarna välbehövlig och helt ny majoritet 2018. I många sakpolitiska frågor tar Sverigedemokraterna och Moderaterna ställning på likartat sätt trots ideologiska skillnader, så god grund för samverkan finns.
Vi avslutar därför med en motfråga: Är Moderaterna beredda att ta ansvar för att få en ny majoritet i Klippan 2018, genom att inte bara samtala med utan även kompromissa med Sverigedemokraterna, eller kommer Moderaterna istället att agera stödhjul åt Socialdemokraterna?
För SD Klippan
Therese Borg
Åsa Edvardsson
Christian Hendlertz
Jonas Denhammar
Nicklas Wandegren
Gå till toppen