Helsingborg

Nya skelettfynd antyder större kyrkogård kring Mariakyrkan än man tidigare trott

På måndagsförmiddagen hittades flera nya skelett under grävningarna kring Mariakyrkan. Denna gång bara några meter från restaurang The Bishops Arms.

Det var i det som nu är Norra Kyrkogatan strax norr om Mariakyrkan utanför The Bishops Arms de nya skeletten hittades under schaktningsarbeten där. Något som överraskade Per Sarnäs på Skånes arkeologi.
– Att kyrkogården gick så här långt ut från kyrkan, det visste vi inte riktigt, säger han.
Under arbetet med att gräva för kablar och ledningar fann man flera skelett norr om Mariakyrkan.Bild: Peter Ferm
Fyndplatsen ligger en liten bit utanför den yttre trädringen kring kyrkogården och alltså i det som nu är gata.
Två av skeletten var rätt väl bevarade med undantag av att ett av dem saknade sitt huvud.Bild: Peter Ferm
Även om fynden troligen inte förändrar någonting gällande kyrkans historia så kastar de lite nytt ljus kring den stadsplan som växte fram på 1800-talet. Att gatorna i den gick över det som tidigare var kyrkogård är ett intressant faktum, menar han.
Läs mer:Arkeologiska fynd: Fullt av skelett i marken kring Mariakyrkan
Två av de funna skeletten är i princip intakta och Per Sarnäs tror att det kan finnas ytterligare några i samma område. Han kan ännu inte säga om det rör sig om män eller kvinnor men det kan man troligen göra efter en närmare analys av skeletten.
– Då kan man bestämma kön och också se lite hur de här människornas hälsotillstånd var när de levde, säger han.
Skeletten av de individer som hittas plockas upp och hålls samlade för att sedan begravas på annan plats.Bild: Peter Ferm
Skeletten fotograferas nu med 3D-teknik innan de plockas upp och arbetet med att schakta för rör och ledningar går vidare i området.
Läs mer:Här ska de uppgrävda skeletten från Mariakyrkan återbegravas
Arbetet kring kyrkan, som syftar till att öppna upp platsen och göra den mer tillgänglig för bland annat restaurager, ska vara klart till sommaren.
Läs mer:Kyrkomuren borta - här ska det bli krogtorg och scen
Läs alla artiklar om: Mariakyrkan
Gå till toppen