Helsingborg

Ovanlig fladdermus hotas av vindkraftverk

Olika utsatta arter av fladdermöss har hittats vid Rosendal, utanför Hyllinge, i området för den planerade vindkraftsparken. Det uppger Öresundskraft i en rapport som nu får kritik av en fladdermusforskare.

Helsingborgs Dagblad har tidigare skrivit om att rovfåglar skadas i vindkraftverk. Innan de sex vindkraftverken vid Rosendal får byggas så har länsstyrelsens miljöprövningsdelegation begärt in kompletterande uppgifter från Öresundskraft och Peab om konsekvenserna för fågellivet.
Läs mer:Ny fågeldöd befaras om vindkraftspark vid Hyllinge byggs
Men det är inte bara rovfåglar som kan råka illa ut i vindkraftverken. Ett särskilt intressant fynd av den rödlistade sydfladdermusen har upptäckts i området.
Intressanta fynd av fladdermöss har gjorts i området för den planerade vindkraftsparken vid Rosendal, utanför Hyllinge.
Det var när Ecocom AB, på uppdrag av Öresundskraft, gjorde en inventering av fladdermössen som flera högriskarter, däribland den rödlistade sydfladdermusen, upptäcktes i området.
Sydfladdermusen är väldigt sällsynt i Sverige och är särskilt utsatt för vindkraftverk. Även den större brunfladdermusen hittades i stor skala i området och är ännu mera utsatt än sydfladdermusen eftersom den är större.
Dödsfall av fladdermöss vid vindkraftverk sker ofta när de krockar med rotorbladen eller när lungorna imploderar på grund av trycket uppe vid rotorbladen.
Större brunfladdermus är mycket frekvent i området för det planerade vindkraftsverket.Bild: Jens Rydell
Ecocoms inventering gjordes vid ett tillfälle 2014 och någon senare undersökning har inte gjorts sen dess. Rapporten är en del av de uppgifter som länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ska ta del av innan ett beslut om vindkraftsparken kan fattas. Fladdermusforskaren Johan Eklöf har läst rapporten och är bekymrad över resultatet.
–Jag anser att man borde följt Naturvårdsverkets rekommendation att åtminstone genomföra inventeringar av fladdermöss vid två tillfällen under sommaren, under yngelperiod (maj-juli) samt under migration/parning (augusti-september), säger Johan Eklöf.
–Dessa fynd av fladdermöss bör därför utredas och vägas in i beslutet om etablering av vindkraft. Det är problematiskt om länsstyrelsen väljer att godkänna rapporten utan en andra inventering, fortsätter han.
Sydfladdermusen är väldigt sällsynt i Sverige men har vid enstaka tillfällen upptäckts i södra Sverige.Bild: Jens Rydell
Öresundskraft menar dock att en andra inventering på sensommaren inte behöver göras.
–Där vindkraftverk planeras längs tänkbara ledlinjer eller på distinkta höjder bör man undersöka högriskarternas förekomst under sensommaren och hösten. Den här vindkraftsparken ska byggas på plan åkermark, säger Göran Skoglund, pressansvarig på Öresundskraft.
I Ecocoms rapport framkom även att verken bör stängas av under känsliga perioder, vilket innebär varma och vindsvaga sensommarnätter.
–Vi kommer naturligtvis följa de regler och rekommendationer vi får och har även tagit med anvisningen att stänga av verken, under särkilda perioder, i vårt drifttillstånd, säger Göran Skoglund.
På länsstyrelsen har man tagit del av kritiken mot Öresundskrafts rapport.
–Vi tittar just nu på det ärendet men har inte fattat något beslut än. Eftersom det är ute för komplettering fortfarande så kan jag inte uttala mig helt än. Men vi tar absolut med kritiken i bedömningen och vi har interna fladdermusexperter som vi konsulterar i sådana här fall, säger Anna Månsson, ordförande i miljöprövningsdelegationen.
Sydfladdermus (Eptesicus serotinus)
Sydfladdermusen är mycket sällsynt i Sverige men desto vanligare i England, Danmark, hela Central- till Sydeuropa, vidare österut till södra och mellersta Asien samt Nordafrika. Pälsen är rödbrun på ovansidan och ljusbrun på buken. De är 6-8 cm långa, har ett vingspann på ca 35 cm och rör sig i kultur- och ängslandskap samt skogspartier. Sydfladdermusen fångar byten både i luften och insekter från marken. Lätet är en serie snabba skrin, med en medelfrekvens kring 25 kHz.
Större brunfladdermus (Nyctalus noctula)
Stor fladdermus eller även kallad större brunfladdermus är Sveriges största fladdermus med en vingbredd mellan 30 och 45 cm, kroppslängd mellan 7 och 8,5 cm och vikt upp till 40 g. Den är ganska vanlig i södra Sverige. Pälsen är rödbrun medan ansiktet och ögonen är brunsvarta. De trivs oftast i lövskog bland träd men även i närhet till sjöar och i kusttrakter. Fladdermusens läte har en frekvens kring 17-20 kHz.
Gå till toppen