Sverige

Kost med gluten minskar risken för typ 2-diabetes, enligt rapport

Den som äter mycket gluten löper mindre risk att drabbas av typ 2-diabetes, visar en studie som genomförts vid universitetet Harvard i USA. För de försökspersoner som åt mest gluten var sjukdomsrisken 13 procent lägre än för dem som begränsade sin konsumtion av det omdebatterade proteinet.

Bild: Emma Larsson
Gluten är en grupp proteiner som finns naturligt i framför allt vete. Mellan en och tre procent av svenskarna måste undvika gluten eftersom de lider av den autoimmuna sjukdomen celiaki. Men för övriga är vetenskapen enig: inget tyder på att en glutenfri diet ger några hälsovinster.
Tvärtom, visar den studie som en forskargrupp vid Harvard nu presenterar. Ju mindre gluten i kosten, desto större risk för att drabbas av typ 2-diabetes.
Genom att använda tre amerikanska långtidsstudier har forskarna kunnat analysera 199 794 personers kostvanor och sjukdomar, från 1984 till 2013. Totalt drabbades 15 947 deltagare av typ 2-diabetes.
I den femtedel av försöksgruppen som åt mest gluten var förekomsten av sjukdomen 13 procent lägre än bland den femtedel som åt minst gluten.
Eftersom studierna inleddes innan det blev trendigt att äta glutenfritt har forskarna inga data om personer som helt undviker gluten, trots att de inte måste. Men man ser ett tydligt samband mellan mängden gluten i kosten och risken att drabbas av typ 2-diabetes.
Detta är världens snabbast växande folksjukdom. Mer än fyrahundra miljoner människor har den, vilket är fyra gånger fler än 1980. Typ 2-diabetes är starkt kopplad till fetma och orsakas av brist på fungerande insulin, det hormon som reglerar sockerhalten i blodet. Nästan fyra miljoner dödsfall om året orsakas direkt eller indirekt av diabetes, beräknar världshälsoorganisationen WHO.
– Glutenfria livsmedel innehåller ofta mindre kostfibrer, vitaminer och mineraler. De som idag äter glutenfritt och inte har celiaki har anledning att ompröva sin diet för att förebygga kroniska sjukdomar, särskilt diabetes, framhåller Geng Zong, nutritionsforskare vid Harvard.
Glutenfritt är en av dagens hetaste modedieter och marknaden för glutenfria produkter växer oavbrutet. Mer än tio procent av svenskarna köper dem, enligt en mätning som United Minds gjorde för Brödinstitutet nyligen. I åldern 18-25 år oroar sig var fjärde tillfrågad för att de äter för mycket gluten.
Gå till toppen