Båstad

Kraftig inflyttning till kommunen under förra året

Under förra året flyttade 1 214 personer till Båstads kommun. En kraftig ökning jämfört med tidigare år. Den magiska 15 000 invånare-gränsen kan vara nådd om ett par år.

Inflyttningsströmmen pekar mot Båstads kommun. Under förra året flyttade totalt 1 214 personer till kommunen. Det är omkring 200 fler jämfört med 2014 och 2015. Tittar man nära 20 år tillbaka i tiden ökade inflyttningen betydligt mer förra året än vad den tidigare ens varit i närheten av.
– Sedan många år tillbaka har det funnits ett aktivt arbete för att öka inflyttningen. Det här handlar om beslut som var tagna för länge sedan, säger kommunchef Katarina Pelin.
Hennes analys är att de nya stationerna, en helt ny i Förslöv och en flyttad i Båstad, som kom på plats under slutet av 2015 är starka bidragande orsaker till den stora ökningen av inflyttade.
Kommunchef Katarina Pelin gissar att kommunens invånarantal kommer att ta sig över 15 000 om två år.Bild: Ewa Levau
– Det ökade intresset från byggherrarna. Om man tittar på detaljstatistiken är det Förslöv som ökar mest. Förslöv växer så det knakar, säger Katarina Pelin.
Totalt valde 891 personer att flytta från kommunen förra året samtidigt som det föddes 125 barn och 206 personer avled. Det ger ett överskott på 241 invånare för kommunen.
Allt som allt hade kommunen vid årsskiftet 14 614 invånare.
– Jag tror personligen att Förslöv går om Båstad i framtiden, säger Katarina Pelin.
Bland annat pekar hon på att det är många barnfamiljer som flyttar in i Förslöv. Dessutom är prisläget ofta ett annat än i Båstad.
Under år 2015 hade Båstad cirka 5 146 invånare och Förslöv cirka 2 368. I Grevie bodde 937 personer, Västra Karup 552, Torekov 1 078 samt i Östra Karup 789.
Sett till hela landet ökade de flesta kommuner när det kom till antalet inflyttade under förra året.
– Men det här är extraordinärt i ett Båstadperspektiv, säger Katarina Pelin.
Den stora frågan är när befolkningen tar sig över 15 000 invånarstrecket.
Kommunen erbjuder villatomter i Östra Karup och i Hemmeslöv och det så kallade Tuvelyckanområdet nära nya stationen i Båstad är också på väg att bebyggas. Dessutom planeras för ett nytt bostadsområde i Förslöv.
– Vi har gjort befolkningsprognoser och om jag får gissa så är vi 15 000 invånare om två år, säger Katarina Pelin.
Inflyttningen till kommunen ökade kraftigt under förra året.Bild: Niklas Gustavsson
Gå till toppen