Sverige

SJ-chefen vill forcera höghastighetsbanan Malmö-Stockholm

Regeringen bör skynda på utbyggnaden av en höghastighetsbana Malmö-Stockholm så att den blir klar redan 2030. Där finns en betydligt större potential att locka resenärer från flyg till tåg än på sträckan Göteborg-Stockholm.
Det säger SJ-chefen Crister Fritzson i en intervju med Sydsvenskan och HD.

– Vi vill att regeringen forcerar utbyggnaden av en höghastighetsbana Malmö-Stockholm. Vi ser att den sträckan har störst potential för ökat tågresande, säger SJ-chefen Crister Fritzson.Bild: Erik Magnusson
Det går bra för SJ just nu. Det statliga järnvägsbolaget har ökat sin vinst tre år i rad, något som gör att SJ-chefen under de närmaste åren kan kosta på sig ökade investeringar och lägre rörelseresultat.
SJ är i full färd med att modernisera hela sin X2000-flotta, renovera samtliga sina nattåg och köpa trettio nya snabbtåg. En betydande del av satsningarna har fokus på ökad trafik i Skåne.
Det beror på att Malmö-Stockholm under senare år gått om Stockholm-Göteborg som Sveriges mest trafikerade fjärrtågslinje – och att SJ även vill öka trafiken längs Västkustbanan till Göteborg.
Men Crister Fritzson vill inte bara öka fjärrtrafiken till Skåne. Han vill också köra lokal- och regiontåg. Därför avslöjar han nu att SJ tänker vara med i kommande upphandlingar av pågatågs- och Öresundstågstrafik. De tågen körs idag av Arriva och Veolia.
– Vi är intresserade att vara med i utvecklingen av pågatågen och Öresundstågen. Skåne är en expansiv region. SJ har ett attraktivt erbjudande för att stärka tågtrafiken tillsammans med regionen, säger han.
– Över tid hoppas vi att alla tåg- och trafiksystem kan optimeras så att Skånes resenärer gynnas. Vi har visat på andra håll att vi är duktiga på att utveckla kollektivtrafiken.
Redan idag har SJ 300 anställda i Malmö. Crister Fritzson är övertygad om att en utbyggd lokal tågtrafik – längs fyrspår mellan Malmö och Lund, längs dubbelspår längs Västkustbanan och längs nya spår längs Malmöringen – kommer att gynna alla tåg i kollektivtrafiken, också SJ:s fjärrtåg.
– All trafik driver annan trafik, säger han.
Allt som SJ företar sig just nu är ett långsiktigt förberedelsearbete inför den järnvägsrevolution som kan komma på 2030-talet med helt nya höghastighetståg. Därför satsar SJ på att etablera sig med järnvägstrafik i Danmark och Norge – och på att få ett fastare grepp om Skåne.
SJ har redan tagit fram skisser på hur trafiken med nya snabbare snabbtåg kan se ut på 2030-talet. Höghastighetstågen från Malmö till Stockholm kommer då att gå var tolfte minut. Men Crister Fritzson talar inte om trafiken på linjen Malmö-Stockholm. Han föredrar att prata om Köpenhamn-Stockholm.
– Redan nu investerar vi i tåg som ska klara att köra hela vägen till Köpenhamn. I dagsläget har vi sju X2000-tåg som kan köra över Öresundsbron. Med de nya investeringar som vi tagit beslut om kommer vi om några år att ha 66 sådana snabbtåg, säger han.
I dagsläget har SJ fem avgångar per dag på sträckan Köpenhamn-Stockholm och sex i motsatt riktning. Redan inom fem år kommer tre gånger så många tåg som idag att gå mellan de båda huvudstäderna. En stor del av de nya resenärerna väntas bli småländska och östgötska resenärer på väg till väntande flyg på Kastrup.
Restiden Malmö C-Stockholm C ligger idag strax över fyra timmar – men strax under tre timmar från Stockholm C till Göteborg C.
Den skillnaden förklarar att 70 procent av Göteborgsresenärerna idag tar tåget till Stockholm medan bara 40 procent av Malmöresenärerna ratar Stockholmsflyget till förmån för SJ:s snabbtåg.
Den skillnaden är också skälet till att Crister Fritzson vill prioritera en framtida satsning på höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm.
– Vi vill att regeringen forcerar utbyggnaden av en höghastighetsbana mellan Malmö och Stockholm. Vi ser att den sträckan har störst potential i Sverige för ökat tågresande. Här finns mer att vinna än på sträckan Göteborg-Stockholm. Båda banorna är nödvändiga, men det blir en större resenärsöverflyttning längs banan mot Malmö, säger han.
Regeringen har haft som mål att de första svenska höghastighetstågen ska rulla någon gång mellan 2035 och 2040, men Crister Fritzson hoppas på en forcering av planerna. I så fall kan SJ:s resenärer redan någon gång under hösten 2030 åka tåg från Malmö C till Stockholm C på två timmar och trettio minuter.
Gå till toppen