Helsingborg

Man som vägrade skaka hand blev inte diskriminerad när han inte fick förlängt jobb

En timanställd som inte fick fler vikarietimmar efter att ha låtit bli att handhälsa på en kollega blev inte diskriminerad. Det slår Lunds tingsrätt fast i en dom på måndagsförmiddagen.

Lunds tingsrätt har fastställt dom i diskrimineringsmål.Bild: Hussein El-Alawi
Efter att ha hälsat på en kvinnlig kollega med handen på hjärtat istället för med handskakning i februari i fjor fick en timvikarie på ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar i Helsingborg inga fler arbetspass.
Föreningen ”Malmö mot diskriminering” stämde då Helsingborgs stad för att ha diskriminerat mannen på grund av religion eller etnicitet. I diskrimineringslagen förbjuds både direkt och indirekt diskriminering. Föreningen krävde att Helsingborgs stad skulle betala mannen 20 000 kronor för kränkningen.
Helsingborgs stad svarade att handhälsningen bara var en delorsak till att mannen inte fick fler timmar. Mannen fick inte arbeta kvar för att han inte utförde sina arbetsuppgifter tillräckligt bra, hävdade kommunen. Bland annat ska han ha låtit sin kvinnliga kollega gå ensam in till två flickor där den ena mådde dåligt.
Tvistemålet har behandlats av Lunds tingsrätt och domen föll klockan 11 på måndagen.
Läs mer:Ny dom ger ingen svar – måste man ta kollegor i hand?
Enligt domen går det inte att visa att mannen behandlats sämre än vad någon annan har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation. Tingsrätten anser inte heller att mannen utsatts för indirekt diskriminering. Malmö mot Diskriminerings talan avslås därför.
Det kunde ha varit indirekt diskriminering om Helsingborgs stad haft bestämmelse som innebär att anställda ska hälsa på visst sätt som framstår som neutralt men som särskilt kan missgynna personer av en viss religion eller viss etnisk tillhörighet. Men målet visar inte att det finns några sådana regler.
Helsingborgs stad hade krävt att Malmö mot diskriminering skulle stå för rättegångskostnaderna, men domen slår fast att staden får betala sina rättegångskostnader.
Läs mer:Vägrade ta i hand – nu ska fallet avgöras av domstol
Det finns flera liknande fall.
I juni förra året nekade en nyanställd passkontrollant att hälsa på sina kvinnliga kollegor, vilket skapade debatt inom gränspolisen i Skåne. Efter debatt fastslog polisens HR-chef Ann Silbersky-Isaksson att religionsfriheten vägde tyngre än jämställdheten och ärendet var därmed utagerat.
Läs mer:Nyanställd passkontrollant i Skåne vill inte skaka hand med kvinnliga kolleger
I slutet av augusti förra året fick en timvikarie på Kunskapsskolan inga fler vikariat sedan hon vägrat skaka hand med en manlig kollega. Kollegan som tog illa vid sig kontaktade rektor, som meddelade lärarvikarien att hon förväntades behandla män och kvinnor lika. Den händelsen anmäldes av vikarien till diskrimineringsombudsmannen (DO), som avslutade ärendet och hänvisade till facket.
Läs mer:Fel att vägra skaka hand tycker skolan – nu anmäler lärarvikarien händelsen
FOTNOT: Malmö mot diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för att öka kunskapen och förebygga diskriminering i Skåne.
Läs alla artiklar om: Skaka hand
Gå till toppen